Czy przydatne?

Co to jest Seneka Młodszy zw. Seneka Filozof, Lucius Annaeus Seneca

Co oznacza SENEKA MŁODSZY ZW. SENEKA FILOZOF, LUCIUS ANNAEUS SENECA: rzym. retor, pisarz ifilozof, przedstawiciel stoicyzmu, wychowawca, apóźniej doradca Nerona, posądzony oudział wspisku izmuszony do samobójstwa. Autor między innymi 12 ksiąg dialogów filoz.-moralnych: Rozważania przyrodnicze, Listy do Lucyliusza, Odobrodziejstwach, Ogniewie, Oszczęściu; satyry menipejskiej Udynienie boskiego Klaudiusza; 9 tragedii, zczego 8 osnutych na tematach tragedii gr., na przykład Medea, Agamemnon, Fedra, Herakles na górze Oita iOktawia oparta na tematyce rzym. Najprawdopodobniej pisane zmyślą orecytacji, wyraźnie zretoryzowane, miały wpływ na znacząco późniejszą twórczość W. Szekspira, P. Corneillea i J.B. Racinea

Czym jest Seneka Młodszy zw. Seneka znaczenie w Słownik pisownia S .

Wyraz Strofa Saficka:
Co znaczy od imienia gr. poetki Safony; strofa 4-wersowa, wliryce pol. obecna od XVI w. wformie czterowiersza (złożona ztrzech wersów 11-zgłoskowych i końcowego 5-zgłoskowego, pełniącego funkcję pointy seneka młodszy zw. seneka filozof, lucius annaeus seneca.
Wyraz Stylizacja:
Co znaczy dla stylu artystycznego, opierające na świadomym icelowym wprowadzaniu zespołu środków jęz., właściwych językowi dawnych epok albo odmiany języka ogólnonarodowego. Rozróżniamy s. archaizującą seneka młodszy zw. seneka filozof, lucius annaeus seneca.
Wyraz Synkretyzm:
Co znaczy łączenie zazwyczaj niespójnych poglądów filoz., społ., rel. wjedną albo spójną ( eklektyzm) całość; 2) wsztuce: zdarzenie nierozłącznego występowania przedmiotów tańca, słowa, muzyki, obrazu, na seneka młodszy zw. seneka filozof, lucius annaeus seneca.
Wyraz Schaeffer Bogusław:
Co znaczy przedstawiciel muzyki awangardowej, muzykolog, dramaturg, prof. Akademii Muzycznej wKrakowie, aktualnie wSalzburgu. Autor między innymi dramatów: Kano, Seans, Tutam. WAktorze, Próbach ukazuje kulisy seneka młodszy zw. seneka filozof, lucius annaeus seneca.
Wyraz Sieroszewski Wacław, Pseud. Sirko:
Co znaczy życiorys socjalisty, zesłańca, podróżnika iżołnierza znalazł odbicie wtwórczości. Utwory zczasów zesłania to powieść Na kresach lasów (1894), dzieło etnograficzne Dwanaście lat wkraju Jakutów (1900 seneka młodszy zw. seneka filozof, lucius annaeus seneca.