Czy przydatne?

Co to jest Schelling Friedrich Wilhelm Joseph von

Co oznacza SCHELLING FRIEDRICH WILHELM JOSEPH VON: filozof niem., jeden zgłównych przedstawicieli filoz. romantyzmu, artysta poetyckiego mechanizmu filoz. przyrody. Podkreślał tożsamość ducha iświata, sztukę traktował jako miejsce objawienia boskości wrzeczach, głosił, iż religia dąży do odnalezienia utraconej jedności zBogiem. Filozofii przypisywał szczególną rolę pozwalającą człowiekowi przywrócić pierwotną równowagę - więź łączącą Ja zprzyrodą. Kluczowe prace Sch.: Omożliwości formy filozofii wogóle (1795), Mechanizm idealizmu transcendentalnego (1800), Bruno lub onaturalnej iboskiej przyczynie rzeczy (1802), Filozofia mitologii (1842)

Czym jest Schelling Friedrich Wilhelm znaczenie w Słownik pisownia S .