Czy przydatne?

Co to jest Scenopis

Co oznacza SCENOPIS: szczegółowe opracowanie scenariusza na przykład filmowego, TV, opatrzone technicznymi uwagami reżysera, operatora, oświetleniowca i tym podobne, podstawa do realizacji na planie filmowym ipodczas montażu; scenariusz reżyserski zuwagami roboczymi dotyczącymi realizacji teatralnej, filmowej, telewizyjnej, medialnej

Czym jest scenopis znaczenie w Słownik pisownia S .

Wyraz Sacrum:
Co znaczy sacrum = świętość; z łaciny profanare = bezcześcić) - wsensie ogólnym poziom życia moralnego irel. wrelacji święte - świeckie, laickie, sfera boskości iświeckości; obie sfery są sobie przeciwstawne scenopis.
Wyraz STS, Studencki Teatr Satyryków:
Co znaczy 1954 do 14 III 1975 r. Teatr studencki zaangażowany, polit., związany zprzemianami w Październikowej Polsce. Do artystów STS-u należeli między innymi A. Osiecka (Okularnicy), A. Jarecki (Eurydyki), S scenopis.
Wyraz Systemy Wersyfikacyjne:
Co znaczy zespół czynników jęz., kształtujący segmenty wypowiedzi wwersy, strofy, acałą wypowiedź wwiersz. Mówimy os.w. numerycznym, kiedy wszystkie przedmioty wwierszu dają się policzyć: akcenty, sylaby, rymy scenopis.
Wyraz Skrzydlate Słowa:
Co znaczy izwroty, które wmniejszym albo większym stopniu weszły do powszechnego użytku, na przykład wżyciu uczniów (prawdziwych przyjaciół poznaje się wbiedzie), polityków (od śmieszności do wzniosłości jest scenopis.
Wyraz Sentencja:
Co znaczy formułujące wsposób wyrazisty, jednoznaczny idobitny myśl ocharakterze moralnym albo filoz., na przykład Nic nowego pod słońcem (Ks. Eklezjastesa, ST); s. jest różna od przysłowia tym, iż ma scenopis.