Czy przydatne?

Co to jest Rytm

Co oznacza RYTM: powtarzalna wczasie albo przestrzeni regularność fragmentów, przedmiotów, uchwytna w trakcie lektury wiersza albo prozy poetyckiej, bywa fundamentem rytmizacji, czasem muzyczności: wliryce ludowej, pieśniach, odzie, elegii, rapsodzie, na przykład wliryce metafizycznej M. Sępa Szarzyńskiego Rytmy abo Wiersze polskie. R. irytmiką wiersza zajmuje się wpoetyce opisowej wersologia

Czym jest rytm znaczenie w Słownik pisownia R .

Wyraz Rapsod:
Co znaczy fragment większego poematu albo utwór samodzielny poetycko-narracyjny w podniosłym stylu, należący do tych, które można aby nazwać marszami pogrzebowymi, sięgający tradycji od Galla przez M. Sępa rytm.
Wyraz Robbe-Grillet Alain:
Co znaczy ireżyser filmowy, matematyk zwykształcenia. Przedstawiciel iteoretyk eksperymentalnego kierunku nowa powieść , którego zasady nakreślił wartykule Droga przyszłej powieści; Przyroda, humanizm rytm.
Wyraz Rushdie Salman:
Co znaczy angielskiego: pochodzący zIndii, wyżej wymienioneBryt. mieszka od dzieciństwa. Jego pierwszą znaczną powieścią były Dzieci północy (1981), którą napisał wkonwencji sagi rodzinnej, atłem dla fabuły rytm.
Wyraz Rzewuski Henryk, Pseud. Jarosz Bejła:
Co znaczy Podróżując po Europie, na Krymie (1825) iwe Włoszech (1830) zetknął się zA. Mickiewiczem, na którym wywarł spore wrażenie jako gawędziarz, ideowy lider konserwatywnego ugrupowania polit. ziemiaństwa rytm.
Wyraz Ryngraf:
Co znaczy wformie tarczy albo półksiężyca zwymalowanym albo wygrawerowanym przedstawieniem otematyce rel. (na przykład r. zwizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej) albo godłem państwowym (r.zorłem); noszony rytm.