Czy przydatne?

Co to jest Folklor

Co oznacza FOLKLOR: 1) twórczość ludowa, której gatunek lit. stanowią baśnie, podania, ballady, przypowieści, przysłowia i zwyczaje, obrzędy, a również twórczość artystyczna, stroje, zdobnictwo. F. zajmują się folklorystyka, etnografia i antropologia badająca kulturowe podłoże mitów, zwyczajów, czynności różnych ludów. W Polsce badaniami nad f. zajmowali się między innymi S. Adalberg (przysłowia), J. Karłowicz, J. Bystroń, O. Kolberg (pieśni ludowe), J. Krzyżanowski (bajki, przysłowia), J. Cieślikowski (f. dziecięcy) i współcześnie na przykład Cz. Hernas, J. Burszta; 2) obiekt kultury właściwy mniejszym albo większym zbiorowościom społ., gdzie członkowie są związani (świadomym albo nieświadomym) poczuciem wspólnoty, tradycji, tożsamości (na przykład grupowej: f. szlachecki, f. ludowy, f. miejski, f. marynarski, f. dziecięcy i tym podobne). F. jest zbiorem tekstów, zachowań (wynikających z tradycji i rzeczywistości ekipy), akceptowanych (użytkowanych i przetwarzanych) i przekazywanych, na przykład kultura umysłowa, materialna, społ., artystyczna; 3) twórczość oparta na motywach ludowych (folkloryzm). Stylizowane w treści albo w formie aranżacje oparte na wyrwanych z kontekstu kulturowego elementach f. przeniesionych, modyfikowanych, przetwarzanych do innych współcz. sytuacji (na przykład środków masowego przekazu). Zobacz także f. w poezji, muzyka etniczna, ballada uliczna, gwara

Czym jest folklor znaczenie w Słownik pisownia F .

Wyraz Fiedler Arkady:
Co znaczy reportażysta, podróżnik. Wyprawy w celach naukowych i poznawczych odbywał od 1929 r. prawie do końca życia, zwiedził chyba wszystkie ciekawe miejsca na ziemi. Zadebiutował cyklem poetyckim Czerwone folklor.
Wyraz Fontane Theodor:
Co znaczy czołowy przedstawiciel realizmu krytycznego, korespondent prasowy, pisarz, krytyk teatralny. Twórczość zaczął od utworów poetyckich (1851), w dalszym ciągu ukazały się Ballady (1861) wzorowane na folklor.
Wyraz Fatum:
Co znaczy nieuchronna wola bogów, siła wyznaczająca bieg zdarzeń, na który człowiek nie ma żadnego wpływu, los. Tragedie Sofoklesa utrwaliły w lit. sytuacja rodu Edypa, nad którym ciążyło f folklor.
Wyraz Frazer James George:
Co znaczy filolog, antropolog, etnolog; prof. i założyciel pierwszej na świecie katedry antropologii społ. na uniwersytecie w Liverpoolu, autor znakomitych, nowatorskich prac z dziedziny religii pierwotnych folklor.
Wyraz Frycz Modrzewski Andrzej:
Co znaczy odrodzenia, reformator, teolog, dyplomata. Pracował w kancelarii wielkiego reformatora i humanisty prymasa J. Łaskiego, od 1547 objął posadę sekretarza króla Zygmunta Augusta, którego list żelazny folklor.