Czy przydatne?

Co to jest Folklor

Co oznacza FOLKLOR: 1) twórczość ludowa, której gatunek lit. stanowią baśnie, podania, ballady, przypowieści, przysłowia i zwyczaje, obrzędy, a również twórczość artystyczna, stroje, zdobnictwo. F. zajmują się folklorystyka, etnografia i antropologia badająca kulturowe podłoże mitów, zwyczajów, czynności różnych ludów. W Polsce badaniami nad f. zajmowali się między innymi S. Adalberg (przysłowia), J. Karłowicz, J. Bystroń, O. Kolberg (pieśni ludowe), J. Krzyżanowski (bajki, przysłowia), J. Cieślikowski (f. dziecięcy) i współcześnie na przykład Cz. Hernas, J. Burszta; 2) obiekt kultury właściwy mniejszym albo większym zbiorowościom społ., gdzie członkowie są związani (świadomym albo nieświadomym) poczuciem wspólnoty, tradycji, tożsamości (na przykład grupowej: f. szlachecki, f. ludowy, f. miejski, f. marynarski, f. dziecięcy i tym podobne). F. jest zbiorem tekstów, zachowań (wynikających z tradycji i rzeczywistości ekipy), akceptowanych (użytkowanych i przetwarzanych) i przekazywanych, na przykład kultura umysłowa, materialna, społ., artystyczna; 3) twórczość oparta na motywach ludowych (folkloryzm). Stylizowane w treści albo w formie aranżacje oparte na wyrwanych z kontekstu kulturowego elementach f. przeniesionych, modyfikowanych, przetwarzanych do innych współcz. sytuacji (na przykład środków masowego przekazu). Zobacz także f. w poezji, muzyka etniczna, ballada uliczna, gwara
Wyraz Filozofia Nauki:
Co znaczy szczególnie w ujęciu anglosas.) dział filozofii obejmujący rozważania o podstawach edukacji, jej języku i rozwoju. Występuje również w dziedzinie epistemologii, metodologii nauk empirycznych folklor co znaczy.
Wyraz Fonem:
Co znaczy definicja w fonologii, jednostka jęz. abstrakcyjna, reprezentowana w konkretnych wypowiedziach poprzez głoski i dająca się określić tylko w ramach określonego jęz.; stanowi konieczny składnik budowy folklor krzyżówka.
Wyraz Faust:
Co znaczy czarnoksiężnik, mag, alchemik, filozof, za życie pełne przygód i rozkoszy zaprzedał duszę diabłu; znak dążenia człowieka do wiedzy i szczęścia. Prototypem F. była autentyczna postać niem. wędrownego folklor co to jest.
Wyraz Filologia Klasyczna:
Co znaczy lit. i kulturze starożytnej Grecji i Rzymu; od renesansu do współcz. nieodłączna część wykształcenia humanistycznego, również specjalność badawcza. Ideał kultury spopularyzowany poprzez klasycyzm folklor słownik.
Wyraz Faulkner William:
Co znaczy i twórczością związany z Południem Stanów Zjednoczonych, wniósł sporo nowatorskich rozwiązań do prozy swego państwie, laureat Nagrody Nobla (1949). Jego twórczość to w pierwszej kolejności lit folklor czym jest.

Czym jest folklor znaczenie w Słownik pisownia F .

  • Dodano:
  • Autor: