Czy przydatne?

Co to jest Satyra

Co oznacza SATYRA: rzeczywistość albo człowiek przedstawiony w"krzywym zwierciadle", wformie ustnej albo pisanej; utwór lit., którego celem jest ośmieszenie albo napiętnowanie imienne osób (ich wad iprzywar, októrych lapidarnie wyraził się I. Krasicki:
"I śmiech niekiedy może być edukacją, kiedy się zprzywar, nie zosób natrząsa"), środowisk społ., postaw wobec świata, poglądów obyczajowych, polit., instytucji, sposobów zachowania się imówienia. S. pojawiła się wstarożytnym Rzymie pisana heksametrem między innymi poprzez Lucyliusza, Horacego (Sermones), Juwenalisa; po raz drugi nobilitowana jako odrębny gat. lit. wklasycyzmie (do XVIII w.), reprezentując nurt dydaktyczny wlit., wyróżniając satyryczność jako kategorię estetyczną. Styl bliski mowie potocznej, monolog retoryczny, czasem dialog stosowali między innymi N. Boileau, A. Pope. Wpol. tradycji s. uprawiali między innymi: J. Kochanowski (Satyr, Zgoda, Fraszki), K. Opaliński (Satyry), I. Krasicki (na przykład Świat zepsuty, Do króla zsentencją: "Satyra prawdę mówi, względów się wyrzeka / wielbi urząd, czci króla, ale sądzi człowieka"), A. Naruszewicz (na przykład Szlachetność); zczasem s. utraciła samodzielność, aczkolwiek nadal utwory satyryczne wykorzystywały szeroko inne chwyty: karykaturę, groteskę, parodię, na przykład wmonologu estradowym, kuplecie, fraszce, paszkwilu. Wg kryterium tematycznego wyróżniamy odmiany s.: społeczno-obyczajową, na przykład
I. Krasickiego Pijaństwo, Żona modna, A. Naruszewicza Chudy literat, Głupstwo, Sekret; polityczną, na przykład I. Krasickiego Do króla; osobistą, jej adresatem są konkretne osoby zżycia publicznego, posługującą się inwektywą, pamfletem ipaszkwilem (teksty na łamach rządowego "Monitora"). S. czasów oświecenia stanisławowskiego stawały się także inne gat. dydaktyczne: poemat heroikomiczny, powiastka, bajka, czasem oda, podejmujące obiegowe motywy itematy. Wg kryterium wskaźników literackości wyróżniamy: s. konkretną, bezpośrednie odwołanie się do ustalonych realiów społ.-hist., jak na przykład Rewizor M. Gogola ze znaną skrzydlatą myślą: "z kogo się śmiejecie - zsamych siebie się śmiejecie", czy Bal woperze J. Tuwima, i s. abstrakcyjną, uogólniającą, opisującą uniwersalne cechy natury ludzkiej, pisaną językiem perswazji, nasyconą postawą moralistyczno-filoz., na przykład Myśli S.J. Leca

Czym jest satyra znaczenie w Słownik pisownia S .

Wyraz Saramago Jose:
Co znaczy laureat Nagrody Nobla (1998), autor powieści hist. umiejętnie złączający fantazję zhistorią, zdystansem iswobodą traktujący treści rel. Światową sławę zdobył powieścią Baltazar iBlimunda (1982 satyra.
Wyraz Salon Literacki:
Co znaczy pisarzy, twórców, krytyków imecenasów kultury; odegrał sporą rolę we franc. życiu lit. XVII iXVIII w. jako ośrodek zamiany myśli ikształtowania recenzji. WPolsce zaistniał jako zdarzenie kultury lit satyra.
Wyraz Seurat Georges-Pierre:
Co znaczy franc. Wspólnie zP. Signakiem stworzył neoimpresjonizm, stosował irozwinął technikę pointylistyczną ( dywizjonizm) pracując jednocześnie nad teorią koloru. Problemy światła, jakie impresjoniści satyra.
Wyraz Szyk Wyrazów:
Co znaczy wzdaniu albo zdań pojedynczych wzdaniu złożonym, oparta na zasadach zgodnych ze składnią, stylistyką. Rozróżniamy: sz. naturalny (kształtowany dość swobodnie, na przykład wwypowiedzi ustnej wzdaniu satyra.
Wyraz Słonimski Antoni, Pseud. Pro-Rok:
Co znaczy dziennikarz isatyryk. Pierwsze wiersze irecenzje teatralne zamieszczał wpismach Sowizdrzał (1913-19) i Pro arte et studio (1917-19). Współtwórca ekipy poetyckiej Skamander, współzałożyciel kabaretu satyra.