Czy przydatne?

Co to jest Satyra

Co oznacza SATYRA: rzeczywistość albo człowiek przedstawiony w"krzywym zwierciadle", wformie ustnej albo pisanej; utwór lit., którego celem jest ośmieszenie albo napiętnowanie imienne osób (ich wad iprzywar, októrych lapidarnie wyraził się I. Krasicki:
"I śmiech niekiedy może być edukacją, kiedy się zprzywar, nie zosób natrząsa"), środowisk społ., postaw wobec świata, poglądów obyczajowych, polit., instytucji, sposobów zachowania się imówienia. S. pojawiła się wstarożytnym Rzymie pisana heksametrem między innymi poprzez Lucyliusza, Horacego (Sermones), Juwenalisa; po raz drugi nobilitowana jako odrębny gat. lit. wklasycyzmie (do XVIII w.), reprezentując nurt dydaktyczny wlit., wyróżniając satyryczność jako kategorię estetyczną. Styl bliski mowie potocznej, monolog retoryczny, czasem dialog stosowali między innymi N. Boileau, A. Pope. Wpol. tradycji s. uprawiali między innymi: J. Kochanowski (Satyr, Zgoda, Fraszki), K. Opaliński (Satyry), I. Krasicki (na przykład Świat zepsuty, Do króla zsentencją: "Satyra prawdę mówi, względów się wyrzeka / wielbi urząd, czci króla, ale sądzi człowieka"), A. Naruszewicz (na przykład Szlachetność); zczasem s. utraciła samodzielność, aczkolwiek nadal utwory satyryczne wykorzystywały szeroko inne chwyty: karykaturę, groteskę, parodię, na przykład wmonologu estradowym, kuplecie, fraszce, paszkwilu. Wg kryterium tematycznego wyróżniamy odmiany s.: społeczno-obyczajową, na przykład
I. Krasickiego Pijaństwo, Żona modna, A. Naruszewicza Chudy literat, Głupstwo, Sekret; polityczną, na przykład I. Krasickiego Do króla; osobistą, jej adresatem są konkretne osoby zżycia publicznego, posługującą się inwektywą, pamfletem ipaszkwilem (teksty na łamach rządowego "Monitora"). S. czasów oświecenia stanisławowskiego stawały się także inne gat. dydaktyczne: poemat heroikomiczny, powiastka, bajka, czasem oda, podejmujące obiegowe motywy itematy. Wg kryterium wskaźników literackości wyróżniamy: s. konkretną, bezpośrednie odwołanie się do ustalonych realiów społ.-hist., jak na przykład Rewizor M. Gogola ze znaną skrzydlatą myślą: "z kogo się śmiejecie - zsamych siebie się śmiejecie", czy Bal woperze J. Tuwima, i s. abstrakcyjną, uogólniającą, opisującą uniwersalne cechy natury ludzkiej, pisaną językiem perswazji, nasyconą postawą moralistyczno-filoz., na przykład Myśli S.J. Leca

Czym jest satyra znaczenie w Słownik pisownia S .

Wyraz Strauss Richard:
Co znaczy idyrygent niem. związany zorkiestrami wWeimarze, Monachium, Berlinie. Na twórczość S. miała wpływ muzyka neoromantyczna reprezentowana w szczególności poprzez F. Liszta, H. Berlioza i R. Wagnera satyra.
Wyraz Samozwaniec Magdalena, Właśc. M. Starzewska, 2o Voto Niewidowska:
Co znaczy felietonistka, satyryk; córka W. Kossaka, siostra M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Popularność przyniósł jej debiut Na ustach grzechu. Powieść zżycia wyższych sfer towarzyskich (1922), parodia satyra.
Wyraz Składnia:
Co znaczy przedmiotowym s. jest ustalana wsłownikach jęz. pol. (W. Doroszewskiego iM. Szymczaka) jako funkcja wyrazu wzdaniu; układ zdania, jego budowa, nieprawidłowe jest łączenie czasowników oróżnej składni satyra.
Wyraz Szymborska Wisława:
Co znaczy reprezentująca nurt intelektualny, laureatka Nagrody Nobla (1996), lekarz h.c. Uniwersytetu Poznańskiego. Współredaktor Życia Literackiego (1952-66) iautorka zamieszczanych tam stałych felietonów satyra.
Wyraz Sofokles:
Co znaczy około 120 sztuk (90 tragedii i30 dramatów satyrowych), zktórych zachowało się 7 tragedii: Ajas, Antygona, Władca Edyp, Trachinki, Elektra, Filoktet, Edyp wKolonie i spory fragment dramatu satyrowego satyra.