Czy przydatne?

Co to jest Filozoficzna Poezja

Co oznacza POEZJA FILOZOFICZNA: symbol współistnienia w okolicy siebie literaturze i filozofii, opisująca i wyrażająca piórem poety sedno istnienia, zrozumienia świata i człowieka, wykraczania twórcy słowa poza oczywistość, ku Tajemnicy Bytu, Absolutu, na przykład Kartezjusz twierdził, iż myśli głębokie spotykamy raczej u pisarzy niż u filozofów, w romantycznej tradycji F. Hegel stawiał poezję wyżej niż filozofię jako wyprzedzającą czas i natchnienie filozofów. Różnorodność p.f. można sprowadzić (zdaniem E. Balcerzana) do trzech odmian: a) poetyckiego traktatu filoz. wierszem albo prozą, wariantu "literaturze uczonej" (poesis docta), gdzie twórca wypowiada swoje oryginalne propozycje, filozof dominuje nad pisarzem, na przykład w dziele Lukrecjusza O naturze rzeczy, w literaturze W. Blakea, C. Norwida, w Genezis z Ducha J. Słowackiego i sonetach A. Asnyka Nad głębiami; b) poetycka ilustracja idei filoz., gdzie artysta w filozofii odnajduje nowe inspiracje, na przykład w Pieśniach, Fraszkach i Trenach J. Kochanowskiego, w Bajkach filozoficznych I. Krasickiego, w wierszach L. Staffa Kowal, Przedśpiew, w literaturze J. Pasierba, J. Twardowskiego, R. Brandstaettera; c) filozofia ukryta w literaturze: autor jest filozofem i pisarzem równocześnie, na przykład A. Mickiewicz w literaturze rzymskiej Rozum i wiara, Mędrcy, Arcymistrz, w lirykach lozańskich: Snuć miłość..., Nad wodą ogromną i czystą, B. Leśmian w balladach Topielec, Dziewczyna, Ballada dziadowska, Cz. Miłosz w Traktacie moralnym, Z. Herbert w cyklu wierszy Pan Cogito i Po burzy, K. Wojtyła. P.f. odnajduje sensy, przedziera się poprzez niedomówienia, aluzje, metafory do tajemnicy zrozumienia istoty człowieka i człowieczeństwa

Czym jest poezja filozoficzna znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Pound Ezra Weston Loomis:
Co znaczy dziennikarz, krytyk lit. i tłumacz, pisał w jęz. z angielskiego:, franc. i wł. Był postacią kontrowersyjną, ewolucja jego poglądów od pacyfizmu do wł. faszyzmu stała się powodem oskarżenia go o poezja filozoficzna.
Wyraz Poemat Dygresyjny:
Co znaczy narracyjnej charakterystyczny dla epoki romantyzmu, nawiązujący do sarkazmu iżartobliwego stylu poematów L.Ariosta i swobodnej kompozycji powieści L. Sternea, którego wzór stworzył G.Byron wChilde poezja filozoficzna.
Wyraz Panteon:
Co znaczy świątynia poświęcona wszystkim bogom, wreligiach politeistycznych ogół bóstw przedstawiany wmitach i lit. isztuce inspirowanej nimi. Nazwa świątyni wzniesionej poprzez cesarza Hadriana wRzymie (II w poezja filozoficzna.
Wyraz Peryfraza:
Co znaczy oznaczającej element, czynność, cechę bardziej rozbudowanym opisem, charakterystyką. Wykorzystanie p. pozwala uniknąć powtórzeń tego samego wyrazu, osłabia drastyczność ustalenia, służy ozdobności poezja filozoficzna.
Wyraz Poemat Epicki:
Co znaczy utwór wierszowany ofabule skupionej na kluczowym wątku zdarzeniowym, pozbawionej wtrętów epizodycznych, na przykład Grażyna A. Mickiewicza. Zobacz także epos poezja filozoficzna.