Czy przydatne?

Co to jest Amfibolia Amfibologia

Co oznacza AMFIBOLOGIA, AMFIBOLIA: dwuznaczność powiązań składniowych w obrębie wypowiedzenia. Może być językową usterką (na przykład Dobre obiady na wynos) albo świadomym zabiegiem poetyckim, pozwalającym czytelnikowi na wielorakie, stąd bardziej wszechstronne rozumienie treści przekazu (na przykład Prawa i wymagania T. Różewicza)

Czym jest amfibologia, amfibolia znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Analiza Utworu Literackiego:
Co znaczy z metod analizy chemicznej. W nauce o lit. a. - rozłożenie, podział, opis struktury i funkcji poszczególnych przedmiotów na pewne jednorodne przedmioty konkretnego utworu lit.: słowa, zdania, wersy amfibologia, amfibolia.
Wyraz Adideacja:
Co znaczy wyrazu przez przekształcenie fonetyczne danego na wzór innego, obcego etymologicznie. Zabieg stylistyczny mający na celu nacechowanie emocjonalne, regularnie daje sukces komiczny bądź ironiczny, na amfibologia, amfibolia.
Wyraz Antytrynitarze:
Co znaczy nurtu doktrynalnego w obrębie chrześcijaństwa przeciwni dogmatowi Trójcy Św.; nie uznawali boskiej istoty Chrystusa i Ducha Św.; w Polsce (XVI-XVII w.) skrajny odłam reformacji - bracia polscy amfibologia, amfibolia.
Wyraz Alfa I Omega:
Co znaczy litera alfabetu gr., w starożytności symbol pisarski, gdzie widziano tajemniczą całość i obraz doskonałości, stąd kreślono je w świątyniach. W znaczeniu frazeol. - koniec i start; w znaczeniu amfibologia, amfibolia.
Wyraz Awangarda:
Co znaczy wiecznych dążeń i działań artystycznych, które wyprzedzają własną epokę; tendencje nowatorskie i eksperymentalne wyróżniające się sprzeciwem wobec istniejących konwencji i porządków, działania amfibologia, amfibolia.