Czy przydatne?

Co to jest Asyndeton

Co oznacza ASYNDETON: jęz. wypowiedzenie albo jego część nie połączone spójnikami; służy kondensacji wypowiedzi, użytkowany przy wyliczeniach, na przykład Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem (Cezar; z łaciny Veni, vidi, vici)

Czym jest asyndeton znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Atma:
Co znaczy Szymanowskiego w Zakopanem przy ul. Kasprusie 19, gdzie mieszkał w latach 1930-35; gośćmi A. byli między innymi Z. Uniłowski, J. Lechoń, M. Choromański, Z. Nałkowska, S. I. Witkiewicz, J asyndeton.
Wyraz Auderska Halina:
Co znaczy autorka słuchowisk radiowych, publicystka, leksykograf. Debiutowała w 1928 r. opowiadaniem Zemsta, w latach 1930-39 drukowała reportaże i felietony w Kurierze Warszawskim pod pseudonim Albatros asyndeton.
Wyraz Ad Fontes:
Co znaczy renes. hasło powrotu do starożytnych korzeni wiedzy; pojmowanie antyku jako punktu odniesienia przy ocenie roli sztuki, edukacji, literatury, ludzkich postaw asyndeton.
Wyraz Antropomorfizacja:
Co znaczy opierający na przypisywaniu tworom nieożywionym, zjawiskom naturalnym i kosmicznym, zwierzętom, roślinom i pojęciom abstrakcyjnym ludzkich cech fizycznych i psychicznych; a. jest szczególną odmianą asyndeton.
Wyraz Ajschylos Z Eleuzis:
Co znaczy ogromnych tragików grec. (późniejsi Sofokles i Eurypides), artysta klasycznej tragedii, reformator teatru, uczestnik walk Greków z Persami pod Maratonem, Salaminą i Platejami. Wielokrotnie odnosił asyndeton.