Czy przydatne?

Co to jest Władysław Rymkiewicz

Co oznacza RYMKIEWICZ WŁADYSŁAW: powieściopisarz, autor książek otematyce hist., społ.-obyczajowej, psychol. imoralizującej. Debiutował zbiorem opowiadań Pan swego życia (1929), w dalszym ciągu wydał powieść oczasach wielkiego kryzysu Eksmisja (1933), wreszcie Ludzie bez jutra (1946). Do pozycji okupacyjnych irozrachunkowych należą Rafał zlasu (1946) iRaj utracony (1947). Tematykę współcz. znajdujemy wpowieściach: Ziemia wyzwolona (1950), Narada umecenasa (1964), Chłodne spojrzenie (1975), Fatamorgana (1980). Sporą część twórczości R. stanowią 2 cykle powieści historycznych; dziedzina nawiązująca do wydarzeń XVII w., na przykład Rycerze iciury (1953), Noc saska (1956), Dworzanie pana Morsztyna (1957), Carewicz na ulicach Krakowa (1959), Romans królewski (1961); dzieje Łodzi od stworzenia styczniowego do końca II wojny światowej, na przykład Ucieczka zziemi obiecanej (1961), Trzysta nad Niezłą (1963), Widok zKsiężego Młyna (1966), Czas pojedna, trawa porośnie (1969), Wtajemniczenie (1974) iDługie czekanie (1979). Współcz. spór wokół osoby królowej Jadwigi, która dla jednych była świętą, dla drugich pełną cech ludzkich kobietą, ukazuje powieść hist. Portret królowej (1971)

Czym jest Rymkiewicz Władysław znaczenie w Słownik pisownia R .

Wyraz Rapsod:
Co znaczy fragment większego poematu albo utwór samodzielny poetycko-narracyjny w podniosłym stylu, należący do tych, które można aby nazwać marszami pogrzebowymi, sięgający tradycji od Galla przez M. Sępa rymkiewicz władysław.
Wyraz Racine Jean Baptiste:
Co znaczy pisarz, jeden z głównych reprezentantów francuskiego klasycyzmu, historiograf Ludwika XIV, członek Akademii Francuskiej. Jego twórczość zaczyna oda Nimfa Sekwany (1660), napisana z okoliczności ślubu rymkiewicz władysław.
Wyraz Rustaweli Szota:
Co znaczy minister skarbu ucarycy Tamary (z czasów potęgi Gruzji), rysownik, konserwator irestaurator klasztoru Św. Krzyża wJerozolimie. Do światowej lit. wszedł jako autor poematu Witeź wtygrysiej skórze rymkiewicz władysław.
Wyraz Roth Philip:
Co znaczy czołowy przedstawiciel nurtu żydowskiego wnajnowszej prozie tego państwie. Jego twórczość skupia się raczej na problemie kondycji Żyda we współczesnym świecie. Zwielką przenikliwością isarkazmem rymkiewicz władysław.
Wyraz Rublow Andriej:
Co znaczy rysownik rus., przedstawiciel moskiewskiej szkoły malarstwa ikonowego; mnich Ławry Troicko-Siergijewskiej imonastyru Andronikowskiego wMoskwie. Zrezygnował zwzorów bizantyjskich wmalarstwie ikonowym rymkiewicz władysław.