Czy przydatne?

Co to jest Lucjan Rydel

Co oznacza RYDEL LUCJAN: młodopolski pisarz, dramaturg, tłumacz, publicysta, kierownik lit. Teatru im. J. Słowackiego wKrakowie (1915-16). Debiutował fragmentem powieści historycznej zgon Cezara, wydrukowanym wczasopiśmie "Gimnazjalista" (1885). Poetyckie utwory liryczne opublikował w3 tomikach (1899, 1901, 1909), zktórych dwa pierwsze dostały nadzwyczajnie staranny wystrój graficzny zaprojektowany poprzez S. Wyspiańskiego; literatura R. zwraca uwagę erudycją lit. ikulturą humanistyczną, mistrzostwem formy iwrażliwością wtraktowaniu tematyki ludowej, wtematyce jest nie tyle modernistyczną skargą duszy, ile swoistym stylizacyjnym dialogiem lit. Wuśpionym lesie, Nokturn zcyklu Mojej matce współistnieje zparnasistowskimi sonetami, erotykami, liryką refleksyjną wcyklach Hania, Mojej żonie, zmelodyjnymi, nastrojowymi parafrazami literaturze ludowej, jak Bajka oKasi ikrólewiczu. R.znany jest w pierwszej kolejności jako autor dramatów nawiązujących do tradycji teatru ludowego, między innymi Zaczarowane koło (1900), wktórym formułuje fundamentalną zasadę dramaturgii baśniowej ipoetyckiej: rodzimość, autentyzm, koncepcja świata wiejskiego zlokalizowane wopozycji natury ikultury, i Betlejem polskie (1904), wktórym strukturę dramaturgiczną współtworzą metoda scenicznego montażu, autentycznych tekstów kolędowych iszopkowych (kolaż teatralny) i stylizacja ludowa podporządkowana patriotycznej idei utworu. Do lit. wszedł także jako bohater Wesela Wyspiańskiego, wktórym został wykreowany wroli Pana Młodego. Autor przekładów, między innymi fragmentów Iliady, Eneidy, literaturze Apulejusza, Horacego, Pindara, Anakreonta, komedii Moliera

Czym jest Rydel Lucjan znaczenie w Słownik pisownia R .

Wyraz Realizm Poetycki W Filmie:
Co znaczy nazwa nurtu w kinie franc. l. 30., stworzonego poprzez scenarzystę i poetę J. Prverta i reżyserów J. Duviviera i M. Carngo. W istocie z realizmem miał mało wspólnego. Bohaterami filmów byli rydel lucjan.
Wyraz Rilke Rainer Maria:
Co znaczy Debiutował liryką nastrojową Leben und Lieder (1894). Dojrzała twórczość R. ukształtowała się pod wpływem zetknięcia się zL. Tołstojem wRosji (1900) iprzyjaźni zA. Rodinem (1906). Sławę zdobył dzięki rydel lucjan.
Wyraz Romans:
Co znaczy obejmujący dłuższe utwory narracyjne, jednowątkowe, pisane prozą albo wierszem, otematyce miłosnej, fantastyczno-podróżniczej albo przygodowo-awanturniczej, wyróżniające się sensacyjną fabułą i rydel lucjan.
Wyraz Relatywizm:
Co znaczy zaprzeczająca istnieniu prawdy absolutnej, stanowiąca synonim dogmatyzmu w różnych dziedzinach poznania. R. poznawczy głosi, iż jakiekolwiek prawdy nie mają ostatecznego charakteru, r. moralny rydel lucjan.
Wyraz Rafael, Właśc. Raffaelo Santi:
Co znaczy architekt, rzeźbiarz, jeden z najwybitniejszych twórców dojrzałego renesansu we Włoszech, uczeń Perugina; rysownik papieży Juliusza II i Leona X. Tworzył na początku we Florencji, potem w Rzymie rydel lucjan.