Czy przydatne?

Co to jest Sztuka Renesansowa

Co oznacza RENESANSOWA SZTUKA: moment wkulturze europ. istyl wsztuce XV iXVI w. zapoczątkowany irozwinięty we Włoszech, początkowo wSienie iFlorencji, wokresie dojrzałym wWenecji, Bolonii, Rzymie. Właściwością charakterystyczną r.sz. była wzorowana na antyku harmonia, doskonałość proporcji, równowaga kompozycyjna, regularność planów irealizm. Artyści prowadzili wnikliwe studia anatomii izasad perspektywy; prócz sakralnej ukształtował się nowoczesny typ architektury świeckiej, pałace miejskie, ratusze iwille podmiejskie; dziedzina rel. została wzbogacona mitologiczną i licznymi przykładami ikonografii świeckiej, na przykład portret, portret zbiorowy, pomnik (marmur, brąz, terrakota); nastąpił znaczący rozrost malarstwa ściennego ( fresk); renesansowa architektura zdobyła miano sztuki, asztukę traktowano jak jedną znauk: Leonardo da Vinci. Cechy r.a.: harmonia iproporcjonalność, sklepienia kolebkowe ipółkoliste. Kolumny oproporcjach iwzorach antycznych ( porządki architektoniczne); dachy płaskie zwieńczone attyką; metodą charakterystyczną stała się także kopuła; sporą popularnością cieszyły się arkady (na przykład arkadowe dziedzińce); okna idrzwi były spore, prostokątne albo owalne, zozdobnymi portalami także wbardziej okazałych budowlach zkolumnami itrójkątnym zwieńczeniem - tympanonem. Nastąpił ogromny rozrost rzeźby ipłaskorzeźby ( relief). Najwybitniejszymi architektami r. byli:L.B. Alberti, D. Bramante, F. Brunelleschi, A. Palladio. Rzeźbiarzami: Donatello, L. Ghiberti, Michał Anioł. Artystami malarstwa r.: Giotto, Masaccio, Fra Angelico, Uccello, Piero della Francesca, G.Bellini, A. del Verrocchio, F. Lippi, Botticelli, Rafael, Piero Perugino, Tycjan, Leonardo da Vinci, Giorgione, Corregio. Niderlandzką r.sz. reprezentują: J. von Eyck, R. van der Weyden, H. Memling; wNiemczech A. Drer

Czym jest renesansowa sztuka znaczenie w Słownik pisownia R .

Wyraz Rodzina Wyrazów:
Co znaczy wywodzących się ztego samego rdzenia, który może zawierać oboczności samogł. ispółgł. Wyrazy wobrębie r. tytułujemy pokrewnymi, łączy je podobne znaczenie iforma. R.w. mogą być złożone zróżnych renesansowa sztuka.
Wyraz Robbe-Grillet Alain:
Co znaczy ireżyser filmowy, matematyk zwykształcenia. Przedstawiciel iteoretyk eksperymentalnego kierunku nowa powieść , którego zasady nakreślił wartykule Droga przyszłej powieści; Przyroda, humanizm renesansowa sztuka.
Wyraz Rilke Rainer Maria:
Co znaczy Debiutował liryką nastrojową Leben und Lieder (1894). Dojrzała twórczość R. ukształtowała się pod wpływem zetknięcia się zL. Tołstojem wRosji (1900) iprzyjaźni zA. Rodinem (1906). Sławę zdobył dzięki renesansowa sztuka.
Wyraz Rodakowski Henryk:
Co znaczy portrecista. Początkowo malował wstylu biedermeier. Przebywając we Włoszech, azwł. we Francji malował szkice otematyce współcz. ihist. Pośród świetnych portretów (na przykład ojca, siostry, matki renesansowa sztuka.
Wyraz Realne Znaczenie Wyrazu:
Co znaczy wyjaśnieniu treści znaczeniowej wyrazu bez odwoływania się do jego budowy słowotwórczej; może ono być użytkowane zarówno do wyrazów obcych niezrozumiałych dla mówiących, jak i do wyrazów swojskich renesansowa sztuka.