Czy przydatne?

Co to jest Reduta

Co oznacza REDUTA: zespół teatralny i studio aktorskie, a więc Instytut Reduty zał. poprzez J. Osterwę i M. Limanowskiego, którzy opracowali koncepcję i wg niej prowadzili R. Zespół miał siedzibę w salach Redutowych Teatru Wielkiego. W latach 1919-24 R. była teatrem-laboratorium, wystawiającym wyłącznie pol. dramaty i poszukującym sposoby pracy aktorskiej. W latach 1925-29 R. działała w Wilnie i prowadziła działalność objazdową; od 1931 ponownie w Warszawie. Osterwa opierał sposób pracy R. na metodzie K. Stanisławskiego i doświadczeniach "szkoły krakowskiej". Wprowadził w zespole sporą dyscyplinę, jego teatr działał na zasadzie pewnego rodzaju wspólnoty, odrzucał gwiazdorstwo, burzył konwencjonalne maniery aktorskie. R. dała start nowoczesnej pracy z zespołem, określiła nowy typ teatru-wspólnoty-zespołu-studia; wychowała grono zaangażowanych działaczy teatralnych. Współpracowali z R. L. Schiller,
I. Gall, S.
Jaracz, E. Wierciński,
J. Woszczerowicz

Czym jest Reduta znaczenie w Słownik pisownia R .

Wyraz Romantyzm:
Co znaczy iartystyczny ukształtowany wEuropie w 1. poł. XIX w., wPolsce od 1822 (wyd. It. Literaturze A. Mickiewicza) do stworzenia styczniowego (1863); swoim zasięgiem objął ideologię, filozofię, politykę reduta.
Wyraz Różewicz Tadeusz:
Co znaczy prozaik; brat reżysera filmowego Stanisława; mieszka itworzy we Wrocławiu (od 1968). Debiutował wkonspiracji tomem wierszy iopowiadań Echa leśne (1944, pod pseudonim Satyr). Po wojnie pierwszym reduta.
Wyraz Rubinstein Artur:
Co znaczy pochodzenia pol., uważany za jednego znajwybitniejszych pianistów współcz. Zasłynął jako solista-wirtuoz, w szczególności jako wykonawca dzieł K.Szymanowskiego i F. Chopina. Grywał także wtrio znie reduta.
Wyraz Recitativo:
Co znaczy konstruktywny w muzyce, wykorzystywany do prezentacji akcji scenicznej dramatu, wyróżnia się sylabicznym traktowaniem tekstu, nieregularną strukturą rytmiczną, powtarzaniem dźwięków, stosowaniem reduta.
Wyraz Rafael, Właśc. Raffaelo Santi:
Co znaczy architekt, rzeźbiarz, jeden z najwybitniejszych twórców dojrzałego renesansu we Włoszech, uczeń Perugina; rysownik papieży Juliusza II i Leona X. Tworzył na początku we Florencji, potem w Rzymie reduta.