Czy przydatne?

Co to jest Organiczna Praca

Co oznacza PRACA ORGANICZNA: jedno z dwu głównych haseł programowych pozytywizmu pol. określające aktywność publiczną, której celem było świadome uczestnictwo w działalności gospodarczej, oświatowej, naukowej, kulturalnej i samorządowej, prowadzonej na mocy prawa dla obrony pol. bytu narod. Początki orientacji sięgają lat 30. XIX w. i prób reformowania gospodarki Królestwa prowadzonych z inicjatywy księcia F.K. Druckiego-Lubeckiego, z kolei terminu p.o. użył J. Koźmian w artykule na łamach "Przeglądu Poznańskiego" (1848). Program upowszechniony poprzez polskich pozytywistów, odwołujący się do teorii H. Spencera, uznawał prawa rządzące przyrodą za obowiązujące również w świecie ludzi. Stały mechanizm ewolucyjnych zmian wymagał aktywności jednostki i jej świadomej odpowiedzialności za dobro ogółu, a więc całego organizmu społecznego. P.o. miała zapewnić najlepszy postęp gospodarczy i kulturalny, a ten mógłby się stać gwarantem wolności narodu. Ideę dobitnie określił B. Prus w Szkicu programu w uwarunkowaniach obecnego społeczeństwa społecznego: "w każdym położeniu, czy jest ono wygodne, czy niewygodne, naród winien pracować w kierunku praw swego rozwoju, nic nie odkładając do lepszych czasów"

Czym jest praca organiczna znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Pollock Jackson:
Co znaczy jeden z artystów action painting. Wynalazca sposoby drippingu, polegającej na wychlapywaniu farby prosto na rozpięte na ścianie albo leżące na podłodze płótno; do malowania używał kijów, noży, kielni praca organiczna.
Wyraz Pozzo Andrea:
Co znaczy architekt, jezuita, jeden z czołowych przedstawicieli barokowego malarstwa iluzjonistycznego; malował polichromie ścienne i plafonowe, między innymi w kościołach w Mondovi, Jezuitów w Wiedniu praca organiczna.
Wyraz Polska Akademia Nauk:
Co znaczy organizacja nauk. powołana na I Kongresie Edukacji Polskiej (1951), przejęła majątek Polskiej Akademii Zdolności (PAU) i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (TNW). Do jej zadań należy prowadzenie praca organiczna.
Wyraz Panegiryk:
Co znaczy pochlebcza, regularnie przesadna, pisana albo wygłaszana wcelu zjednania sobie osoby wysławianej. Może występować wformie przemówienia, listu, toastu, przedmowy do dzieła, dedykacji, utworu praca organiczna.
Wyraz Paremiografia:
Co znaczy leksykografii zajmująca się gromadzeniem, opracowywaniem iklasyfikowaniem przysłów. Wydano między innymi Księgę przysłów, przypowieści, wyrażeń przysłowiowych polskich S. Adelberga (1889-94), Nową praca organiczna.