Czy przydatne?

Co to jest Czarownice

Co oznacza CZAROWNICE: czyniące czary, wiedźmy, te, które wiedzą, stosują praktyki magiczne, znachorki. Pomawiano je o przymierze z diabłem, rzucanie czarów, czynienie uroków, zatruwanie wody w studniach, pomaganie albo szkodzenie w magii miłosnej i tym podobne Mechanizmy cz. rozpoczęły się w średniowieczu; w Europie przybrały charakter masowy w latach 1560-90, a ustały dopiero nareszcie XVII w., jednak odbywały się jeszcze i w XVIII. Młot na czarownice wydany w 1489 r. w Kolonii był fundamentalnym źródłem informacji o cz. i magii. Mechanizmy o czary odbywały się również w stanach zjednoczonych ameryki. W Polsce było w miarę niewiele mechanizmów, lecz dopiero w 1776 r. zniesiono karę zgonu za czary

Czym jest czarownice znaczenie w Słownik pisownia C .


Wyraz Cooper James Fenimore
Co znaczy poeta amer., artysta romantycznej epopei osadnictwa na ziemiach Indian. Pięcio-ksiąg przygód Sokolego Oka obejmuje powieści: Pogromca zwierząt (1841), Ostatni.
Wyraz Chłędowski Kazimierz
Co znaczy poeta, eseista, pamiętnikarz; autor prac z dziejów kultury franc. i wł., między innymi Królowa Bona (t. 1-2, 1876), Siena (1904), Dwór w Ferrarze (1907), Rzym.
Wyraz Cyryl i Metody
Co znaczy misjonarze chrześc. z Moraw, którzy w IX w. odegrali najważniejszą rolę dla rozwoju jęz., piśmiennictwa i kultury narodów słowiańskich. Cyryl (827-869, właśc.
Wyraz chorał gregoriański, rzymski chorał
Co znaczy repertuar śpiewów liturg. Kościoła rz.kat. ukształtowany w początku VIII w., przekazany w rękopisach z IX w. Nazwa pochodzi z ok. 770 i pierwotnie oznaczała.
Wyraz Castiglione Baldassare
Co znaczy wł. poeta i dyplomata, autor ważnego dzieła lit. parenetycznej Dworzanin (1528). Ujęte w 4 księgach rozmowy dam, panów, księży i twórców tworzą ideał człowieka.