Czy przydatne?

Co to jest Tomasz Jastrun

Co oznacza JASTRUN TOMASZ: syn poety M. Jastruna; pisarz, reporter, red. "Tygodnika Kulturalnego" (1974-78), "Res Publiki" (od 1994); współzał. ired. nacz. pisma drugiego obiegu "Wezwanie" (1982-89), dyr. Instytutu Polskiego wSztokholmie (1989-94). Twórczość J.wyrosła zdoświadczeń Nowej Fali. Debiutował tomem wierszy Bez usprawiedliwienia (1978), autor zbiorów Na skrzyżowaniu Azji iEuropy (1982), Biała łąka, dziennik poetycki: 9 XI-23 XII 1982 r. (1983), Czas pamięci izapomnienia (1985), Kropla, kropla (1985), Węzeł polski (1988) W okolicy siebie (1989), 42 wiersze (1995), reportaży Wzłotej klatce. Notatnik amerykański (1988). Laureat nagród Fundacji im. Kościelskich (1988), Dziennikarzy niezależnych im. A. Słonimskiego (1989), im. Z. Hertza paryskiej "Kultury"

Czym jest Jastrun Tomasz znaczenie w Słownik pisownia J .

Wyraz Jamb:
Co znaczy wmetryce antycznej stopa wierszowa złożona zdwu głosek - krótkiej idługiej (U -), które tworzyły metrum jambiczne; wjęz. pol. rzadkie zestroje akcentowe, na przykład twój państwo jastrun tomasz.
Wyraz Jaspers Karl:
Co znaczy ifilozof, przedstawiciel egzystencjalizmu. Analizował stosunki międzyludzkie, lecz także istosunek człowieka do kultury, prawdy, absolutu, jego rozważania dotyczą sytuacji granicznych człowieka jastrun tomasz.
Wyraz Juwenilia:
Co znaczy młodzieńcze dzieła artysty; na przykład przekłady A. Mickiewicza zWoltera, Rousseau, Trembeckiego (Mieszko, książę Nowogródka, Darczanka, Kartofla, Walka miodowa. Prolog do bitwy, Zima miejska jastrun tomasz.
Wyraz Jesienin Siergiej:
Co znaczy refleksyjnej liryki; mąż I. Duncan (1922-23), członek ekipy poetyckiej imażynistów itwórca ich programowego manifestu; zakończył życie samobójstwem. Pod wpływem rewolucji wRosji powstały poematy jastrun tomasz.
Wyraz Jarema Maria:
Co znaczy projektowała także scenografię dla eksperymentalnego teatru Cricot prowadzonego wKrakowie poprzez jej brata Józefa. Studiowała rzeźbę wAkademii Sztuk Pięknych wKrakowie wpracowni X. Dunikowskiego jastrun tomasz.