Czy przydatne?

Co to jest Deminutyw

Co oznacza DEMINUTYW: słowo zdrobniały, mający zabarwienie emocjonalne dodatnie, pieszczotliwe; wyraża akceptację, czasem podziw wobec zjawiska, przedmiotu, osoby; tworzony dzięki formantów, między innymi takich, jak: -ek, -eczek, -uśki, -ątko (kotek, stołeczek, miluśki, dziewczątko). D. użyty w ustalonym kontekście może mieć zabarwienie niekorzystne, a nawet pogardliwe na przykład Ona jest tylko głupim dziewczątkiem

Czym jest deminutyw znaczenie w Słownik pisownia D .