Czy przydatne?

Co to jest Intonacja

Co oznacza INTONACJA: zmiana wysokości tonu wobrębie zdania albo wyrazu; odznacza się i. wyrazową (opadającą iwznoszącą) izdaniową, której funkcja bazuje na wyrażaniu postawy obiektywnej albo subiektywnej mówiącego

Czym jest intonacja znaczenie w Słownik pisownia I .

Wyraz Inskrypcja:
Co znaczy stare napisy wyryte na przykład wkamieniu, wmetalu na nagrobkach, stellach, tablicach, monumentach i tym podobne Najstarsze dotyczą rytów naskalnych zokresu paleolitu ineolitu - przedstawiają intonacja.
Wyraz Irracjonalizm:
Co znaczy pogląd odrzucający możliwości rozumu idoświadczenia jako narzędzi niedoskonałych: gnostycyzm podkreślał znaczenie wiedzy uzyskanej przez wgląd bezpośredni dzięki objawieniu, wśredniowiecznej intonacja.
Wyraz Intermedium:
Co znaczy ocharakterze komicznym, wteatrze średniowiecznym rozdzielający części przedstawienia. Zi. zrodziła się farsa iludowa komedia mięsopustna. Współcześnie na przykład K. Dejmek zsamych i. złożył Uciechy intonacja.
Wyraz Ilustracja:
Co znaczy przedstawienie dzięki środków wizualnych ustalonych fragmentów tekstu; modna szczególnie wXIXw. wpojedynczych tekstach lit., wwydawnictwach albumowych, samodzielnych obrazach wykonanych wróżnych intonacja.
Wyraz Inscenizacja:
Co znaczy 1) wystawienie utworu dramatycznego na scenie; 2) artystyczna koncepcja spektaklu, której celem jest przetworzenie zamysłu wwidowisko sceniczne intonacja.