Czy przydatne?

Co to jest Literaturze W Ekspresjonizm

Co oznacza EKSPRESJONIZM W LITERATURZE: prąd w lit. światowej końca XIX i pocz. XX w., powst. w Niemczech pod wpływem filozofii H. Bergsona i F. Nietzschego, jako program sformułowany w 1910. Rzeczywistość wedle ekspresjonistów ma wymiar dialektyczny; postrzegana jest jako zespół antynomii: dobra i zła, ducha i materii, wolności i determinizmu. Dwoistość ta urzeczywistniała się także w formie antagonizmów - historycznych i etycznych, stąd tak ogromne zainteresowanie artystów problemami zbiorowości i etyki. Relacja do kataklizmów wojennych i przemian cywilizacyjno-industrialnych manifestowali oni przez mistyczno- utopijną moralistykę, pacyfizm i katastroficzny profetyzm, a również rewolucyjno-anarchistyczne kontestacje. Poetykę e. cechowało: upodobanie kontrastowych form; dynamizacja i subiektywizacja języka; hiperbolizacja stylistyki i obrazowania opartego na motywach snu albo halucynacji; emocjonalność metaforyki i symboliki; odkształcenia syntaktyczne i leksykalne; zastosowanie groteski i karykatury i fantastyki. Ekspresjoniści pol. skupieni byli wokół poznańskiego czasopisma "Zdrój" (1917-22), należeli do nich między innymi E. Zegadłowicz, J. Stur - autor manifestu programowego Czego chcemy i S. Przybyszewski - autor programowych szkiców Powrotna fala, Naokoło ekspresjonizmu, Ekspresjonizm - Słowacki i "Genezis z Ducha". Spore znaczenie dla rozwoju e. w państwie miały między innymi Hymny J. Kasprowicza, powieści W. Berenta (Próchno, Ozimina, Żywe kamienie) i twórczość T. Micińskiego. Przedmioty e. wystąpiły w twórczości autorów międzywojennych, między innymi A. Struga, J. Kadena-Bandrowskiego, S.I. Witkiewicza, K.I. Gałczyńskiego, B. Schulza, W. Gombrowicza

Czym jest ekspresjonizm w literaturze znaczenie w Słownik pisownia E .

Wyraz Epika:
Co znaczy rodzajów lit., obejmujący utwory prozatorskie i wierszowane, gdzie świat przedstawiony ma charakter fabularny ( fabuła); podmiot lit. występuje jako narrator, z którego opowieści wyłaniają się dzieje ekspresjonizm w literaturze.
Wyraz El Greco, Właśc. Dominikos Theotokopulos:
Co znaczy pochodzenia gr. Młodość spędził na Krecie, gdzie praktykował malując ikony. W dalszym ciągu przebywał w Wenecji i w Rzymie; najprawdopodobniej był uczniem Tycjana. W 1575 r. przeniósł się do ekspresjonizm w literaturze.
Wyraz Ernst Max:
Co znaczy grafik, rzeźbiarz i pisarz, przedstawiciel i jeden z artystów surrealizmu. Z wykształcenia filozof i psycholog, od wczesnej młodości pasjonował się rysunkiem i malarstwem. Po I wojnie światowej zajął ekspresjonizm w literaturze.
Wyraz Epistolografia:
Co znaczy obejmujący utwory napisane w formie listów; również normatywne podręczniki pisania listów zawierające wzory komponowania, stylizowania tej formy wypowiedzi w zależności od typu adresata, na przykład ekspresjonizm w literaturze.
Wyraz Egzotyzm W Literaturze:
Co znaczy w XIX w., samo zdarzenie obecne jest w lit. od dawna (prymitywizm, orientalizm, indianizm); ustalenie przedmiotów nadzwyczajnych z punktu widzenia europ. w dziedzinie zjawisk przyrody, kultury, stylu ekspresjonizm w literaturze.