Czy przydatne?

Co to jest Seweryn Goszczyński

Co oznacza GOSZCZYŃSKI SEWERYN: pisarz, dziennikarz, Belwederczyk (29 XI 1830), przedstawiciel tak zwany szkoły ukraińskiej; autor cyklu wierszy rewolucyjnych (tak zwany liryki humańskie 1824-25), powieści poetyckiej Zamek kaniowski (1826-27), Nocy belwederskiej (1869), tomu literaturze Pobudka (1831), Sobótka (1834), powieści Władca zamczyska (1842). G. był rzecznikiem lit. narod., nawiązującej do tradycji słowiań., lud. i hist.; wprowadził do lit. motywy tatrzańskie (Dziennik podróży do Tatrów, 1832); przełożył Pieśni Osjana (1838) J. Macphersona. Na emigracji we Francji poznał A. Mickiewicza i J. Słowackiego; był członkiem Koła Sług Kwestie Bożej A. Towiańskiego. G. pod koniec życia powrócił do Lwowa otoczony legendą stworzenia listopadowego i sławą poety

Czym jest Goszczyński Seweryn znaczenie w Słownik pisownia G .

Wyraz Gauguin Paul:
Co znaczy w Paryżu syn amer. dziennikarza i Peruwianki, w okolicy P. Czannea i V. van Gogha czołowy przedstawiciel postimpresjonizmu. Był między innymi marynarzem, maklerem; malarstwo traktował początkowo goszczyński seweryn.
Wyraz Grabowiecki Sebastian:
Co znaczy metafizycznego nurtu baroku; autor tomu Rymy duchowne (1590): rozmyślania, wiersze pokutne, pochwalne, modlitwy poetyckie wyrażające pełen napięcia dialog pomiędzy człowiekiem aBogiem; autor czerpał goszczyński seweryn.
Wyraz Gogol Nikołaj:
Co znaczy debiutował zbiorem humorystycznych nowel z życia ludu ukr. Wieczory na futorze koło Dikańki (2 cz. 1831-32); w następnych utworach skłaniał się ku satyrze. Drugi tom nowel Mirgorod (1834) stanowi goszczyński seweryn.
Wyraz Gordimer Nadine:
Co znaczy południowoafrykańska publikująca w jęz. z angielskiego:, laureatka Nagrody Nobla (1991). W powieściach i opowiadaniach ukazuje złożony charakter międzyludzkich stosunku w zróżnicowanym kulturowo i goszczyński seweryn.
Wyraz Georgika:
Co znaczy przedstawiający życie na wsi, gdzie opisy pracy człowieka i przyrody są opatrzone refleksją filoz., komentarzem moralistycznym, czasem także lirycznym wyznaniem. Pierwsze g. pisał Hezjod (VII w goszczyński seweryn.