Czy przydatne?

Co to jest Achille Claude Debussy

Co oznacza DEBUSSY CLAUDE ACHILLE: kompozytor franc.; na jego estetykę wpłynęły między innymi malarstwo impresjonistów, symbolizm, twórczość M. Musorgskiego, muzyka egzotyczna. D. był artystą i gł. przedstawicielem impresjonizmu muzycznego. Jego utwór Popołudnie fauna - swobodna transpozycja wiersza Mallarmgo na jęz. muzyczny - rozwinął się w autonomiczny poemat symfoniczny. Twórczość D. jest także związana z innymi tendencjami epoki: ekspresjonizmem, folkloryzmem, neoklasycyzmem. D. zapoczątkował nowe zasady organizacji materiału dźwiękowego; doprowadził do autonomizacji harmoniki wydobywając jej ściśle związane z techniką harmoniczną wartości pozafunkcjonalne; wzbogacił efekty dynamiczne. Tworzył kompozycje programowe: Światło księżyca, Ogrody w deszczu, kantaty, utwory kameralne, pieśni. D. zrywając z romantyczną tradycją potrafił muzyce tradycyjnej przeciwstawić własny autonomiczny styl, jego łagodna faktura dźwiękowa jest związana z ornamentyką, meliką i "arabeskową" metodą rozwijania motywów, a kolorystyka i harmonika są wzajemnie od siebie uzależnione. D. otworzył nowe możliwości zredukowanej do najpotrzebniejszych przedmiotów muzyki orkiestralnej

Czym jest Debussy Claude Achille znaczenie w Słownik pisownia D .