Czy przydatne?

Co to jest Achille Claude Debussy

Co oznacza DEBUSSY CLAUDE ACHILLE: kompozytor franc.; na jego estetykę wpłynęły między innymi malarstwo impresjonistów, symbolizm, twórczość M. Musorgskiego, muzyka egzotyczna. D. był artystą i gł. przedstawicielem impresjonizmu muzycznego. Jego utwór Popołudnie fauna - swobodna transpozycja wiersza Mallarmgo na jęz. muzyczny - rozwinął się w autonomiczny poemat symfoniczny. Twórczość D. jest także związana z innymi tendencjami epoki: ekspresjonizmem, folkloryzmem, neoklasycyzmem. D. zapoczątkował nowe zasady organizacji materiału dźwiękowego; doprowadził do autonomizacji harmoniki wydobywając jej ściśle związane z techniką harmoniczną wartości pozafunkcjonalne; wzbogacił efekty dynamiczne. Tworzył kompozycje programowe: Światło księżyca, Ogrody w deszczu, kantaty, utwory kameralne, pieśni. D. zrywając z romantyczną tradycją potrafił muzyce tradycyjnej przeciwstawić własny autonomiczny styl, jego łagodna faktura dźwiękowa jest związana z ornamentyką, meliką i "arabeskową" metodą rozwijania motywów, a kolorystyka i harmonika są wzajemnie od siebie uzależnione. D. otworzył nowe możliwości zredukowanej do najpotrzebniejszych przedmiotów muzyki orkiestralnej

Czym jest Debussy Claude Achille znaczenie w Słownik pisownia D .

Wyraz Dickinson Emily Elisabeth:
Co znaczy odkryta poprzez opinię lit. i czytelniczą dopiero po zgonu. Autorka około 1850 utworów, które pisała do końca życia wyłącznie dla siebie i bliskich przyjaciół. Liryka D. nawiązuje do angielskiej debussy claude achille.
Wyraz Dialog:
Co znaczy przynajmniej dwóch osób, podstawowa forma wypowiedzi w dramacie wykorzystywana, podobnie jak i w epice, charakterystyce postaci, postępowi fabuły i prezentacji okoliczności wydarzeń. W utworach debussy claude achille.
Wyraz Dziejopisarstwo Średniowieczne:
Co znaczy w jęz. z łaciny, rozwijający się na początku na dworze królewskim, potem pośród duchowieństwa i w kręgu zakonów żebrzących, a w dalszym ciągu w Akademii Krakowskiej. Przeważnie występujący w formie debussy claude achille.
Wyraz Don Kichot:
Co znaczy hiszp. powieści, stworzona poprzez M. de Cer-vantesa Saavedrę w utworze Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manczy (1605-15).Uznając siebie za wybrańca mogącego zbawić świat, D.K. wydaje wojnę debussy claude achille.
Wyraz Deklinacja:
Co znaczy przypadki; zestaw wszystkich form fleksyjnych. W jęz. pol. wyróżniamy d. zaimkową, obejmującą zaimki rzeczowe, osobowe (ja, ty, my, wy, on); liczebnikową, obejmującą liczebniki kluczowe (dwa, trzy debussy claude achille.