Czy przydatne?

Co to jest Macabre Danse

Co oznacza DANSE MACABRE: w lit. średniowiecznej i sztukach plastycznych alegoryczne przedstawienie tanecznego, makabrycznego korowodu ludzi różnych stanów i zawodów, mędrców i głupców, starców i młodzieńców, bogatych i biednych, duchownych i świeckich prowadzonych poprzez upersonifikowaną ( personifikacja) zgon na Sąd Ostateczny. Wizerunek (rozkładającego się trupa płci żeńskiej) pojawił się w dialogu Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią; w drzeworytowych Tańcach zgonu niem. twórcy Holbeina Młodszego, w płaskorzeźbach, w obrazie Taniec zgonu w katedrze w Tarnowie, w Św. Annie u Dominikanek w Przyrowie k. Częstochowy, również w literaturze barokowej J. Baki

Czym jest danse macabre znaczenie w Słownik pisownia D .