Czy przydatne?

Co to jest Dadaizm

Co oznacza DADAIZM: międzynarodowy awangardowy ruch artystyczny rozwijający się raczej w lit. i sztukach plastycznych w l. 1916-23. Zapoczątkowany w Zurichu, objął całą Europę wpływami sięgając Nowego Jorku. Kluczowym teoretykiem d. był T. Tzara. Kierunek wyrażający bunt przeciwko współcz. cywilizacji, panującemu ustrojowi i kulturze, skompromitowanym poprzez bezsens wojny, stanowił negację wszelkich szablonowych wartości i norm estetycznych. Istotą twórczości d. była nieograniczona swoboda, indywidualizm fantazji ujawnianej w improwizacji, zabawie, absurdalnym dowcipie. Działalność programowo była nastawiona na prowokowanie i szokowanie mieszczańskiej publiczności. Drwiąc z szablonowych konwencji dadaiści organizowali manifestacje artystyczne, wystawy wulgarnie zniekształconych reprodukcji sławnych obrazów; posługiwali się fotomontażem, ready made, collageem, publikowali manifesty. Dadaistyczny utwór lit., pozbawiony głębszej wymowy, bazuje na asemantycznej zabawie słownej, mechanicznym łączeniu dźwięków i liter; pisany był czasem poprzez kilku pisarzy. Do dadaistów należeli między innymi: F. Picabia, M. Duchamp, H. Arp, M. Ernst,
K. Schwitters, H. Ball, R. Huelsenberk,
R. Hausman, G. Grosz. Kontynuatorami dadaistów byli surrealiści. W Polsce d. znalazł słowo w tendencjach prymitywistycznych, między innymi futurystów ( T. Czyżewski, S. Młodożeniec)

Czym jest dadaizm znaczenie w Słownik pisownia D .


Wyraz dytyramb
Co znaczy gat. gr. liryki chóralnej, sławiącej Dionizosa, opiewającej jego cierpienia i radości; pieśń patetyczna śpiewana w trakcie świąt dionizyjskich. Rozrost d.
Wyraz Demostenes z Aten
Co znaczy znakomity mówca i polityk ateński, który pokonał wrodzoną wadę wymowy, ćwicząc samotnie na plaży z kamykami w ustach. Sławę zdobył wygłaszając mowy polit.
Wyraz Demokryt z Abdery
Co znaczy filozof gr., artysta materializmu mechanistycznego. D. wyrażał przekonanie o atomistycznej strukturze materii, o powszechnym charakterze związków przyczynowych.
Wyraz Danaidy
Co znaczy 50 córek króla Argos Danaosa, które na rozkaz ojca w noc poślubną zabiły swych mężów, za co po zgonu w Tartarze musiały napełniać wodą dziurawą beczkę; robota.
Wyraz dripping
Co znaczy metoda malarstwa związana z automatyzmem i przypadkowością, początkowo użytkowana poprzez surrealistów; M. Ernst malował dzięki skrzynek z dziurkami, poprzez.