Czy przydatne?

Co to jest Anakolut

Co oznacza ANAKOLUT: wypowiedź, gdzie poszczególne człony syntaktyczne kłócą się pod względem składniowym z porządkiem logicznym zdania. A. zdarza się w miarę regularnie w mowie potocznej, będąc wyrazem pośpiechu, nieuwagi, roztargnienia mówiących w procesie komunikowania się; na przykład "informacja o zakończeniu wojny dotarła do mnie jadąc na rowerze" (z wywiadu radiowego). W artystycznie kształtowanych wypowiedziach a. wprowadzany jest celowo jako figura retoryczna, między innymi w celu stylizacji na mowę potoczną, na przykład "Koń Tadeusza w stajni czekał osiodłany / Wziął więc flintę, skoczył nań i jak opętany / Pędził ku karczmom" (A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, Ks. IV.), indywidualizacji jęz. bohaterów i uniezwyklenia mowy

Czym jest anakolut znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Autograf:
Co znaczy spisany własnoręcznie poprzez autora; również tekst tego samego dzieła istniejący w kilku wariantach, odpowiadających następnym redakcjom, na przykład brulion, czystopis. Nadzwyczajnie istotną rolę anakolut.
Wyraz Arctowie:
Co znaczy wydawców. W 1836 r. Stanisław (1818-1900) założył księgarnię (1836) w Lublinie, w 1855 wydawnictwo. A. specjalizowali się w publikacjach dla dzieci i młodzieży, w lit. pedagog.-oświatowej. W 1887 anakolut.
Wyraz Artaud Antonin:
Co znaczy aktor, teoretyk teatru; artysta koncepcji teatru okrucieństwa, w młodości związany z surrealistami; odwoływał się do sztuki rytuału, magii i podświadomości, czerpał inspiracje z kultury Dalekiego anakolut.
Wyraz Amadisy:
Co znaczy cykle opowiadań o rycerskich przygodach. Na ukształtowanie nazwy tego typu utworów wpłynęło imię tytułowego bohatera romansów franc.-hiszp. z XIV w. Amadisa de Gaule anakolut.
Wyraz Abraham:
Co znaczy protoplasta i patriarcha narodu izraelskiego. Bóg zawarł z nim przymierze, obiecując, iż będzie mu błogosławił w zamian za wierność i posłuszeństwo Jego nakazom i trwanie w doskonałości. Bóg chcąc anakolut.