Czy przydatne?

Co to jest Św Aleksy

Co oznacza ALEKSY ŚW.: wzór osobowy ascety, dostępny święty we wsch. chrześcijaństwie. Legenda o nim powstała najprawdopodobniej w V-VI w. w Syrii. Wg tak zwany rzymskiej wersji legendy A. pochodził z arystokratycznego rzymskiego rodu. W trakcie własnego wesela porzucił dom i rodzinę, resztę życia spędzając u bram kościoła w Edessie, później pod schodami własnego domu, umierając w recenzji świętości. Dwa najsłynniejsze ośrodki jego kultu w Europie powstały w Rzymie: w klasztorze benedyktyńskim na Awentynie i w bazylice na Lateranie. Żywot św. A. stał się obiegowym tematem pieśni epickich, gdzie materia hagiograficzna na równi z rycersko-bohaterską stanowiła osnowę utworów heroicznych. Łaciński tekst Legendy o św. Aleksym znalazł się w najwybitniejszych dziełach średniowiecznej Europy, na przykład w Złotej legendzie Jakuba de Voragine. W Polsce kult A. szerzyli benedyktyni i św. Wojciech. Św. A. w lit. pol. pojawił się między innymi Żywotach świętych P. Skargi (1579), w zbeletryzowanej formie, regularnie będącej lit. grą z tradycją, w Żywych kamieniach W. Berenta, w Opowieści małżonki św. Aleksego K. Iłłakowiczówny, Legendzie o żonie św. Aleksego B. Eysymontta. Przedstawiany jest jako wzór świętości w duchu chrześc. ascezy

Czym jest Aleksy św znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Archaizm:
Co znaczy znaczenie wyrazu, forma gramatyczna, konstrukcja składniowa, które wyszły z użycia i są niezrozumiałe w świetle norm poprawnościowych współcz. jęz.; wyróżniamy a. fonetyczne, fleksyjne, semantyczne aleksy św..
Wyraz Aojdowie:
Co znaczy wędrowni pieśniarze w przedhomerowej Grecji, którzy na dworach możnowładców, przy dźwiękach kitary albo formingi, opiewali bohaterskie gesty aleksy św..
Wyraz Archaizacja Językowa:
Co znaczy historycznej stylizacji dawnego jęz.; bazuje na zastosowaniu środków leksykalnych, stosowaniu form gramat. i konstrukcji składniowych charakterystycznych dla faz rozwoju jęz. narod.; przydaje aleksy św..
Wyraz Action Painting:
Co znaczy współcz., którego rozrost przypada na l. 1945-60. Bazuje na ekspresyjnym nakładaniu farby na płótno swobodnym, czasem gwałtownym gestem. W a.p. ważny jest nie tylko wytwór, lecz i sam spontaniczny aleksy św..
Wyraz Axer Erwin:
Co znaczy teatru, pedagog, asystent L. Schillera. W koncepcji reżyserskiej przeciwstawiał się Schillerowskiemu teatrowi ogromnemu , kierując swą uwagę na psychol.-realistyczny teatr kameralny. W nurcie jego aleksy św..