Czy przydatne?

Co to jest Literackiego Dzieła Adresat

Co oznacza ADRESAT DZIEŁA LITERACKIEGO: konkretny jego czytelnik albo odbiorca, dla którego autor przeznaczył swe dzieło; jako a. wirtualny może być także partnerem podmiotu wypowiedzi lit., który w wypadku komunikacyjnej wykonywany jest w dziele. A.d.l. osobowy bywa: a. rzeczywistym (Do Joachima Lelewela A. Mickiewicza, Do Ryszarda Krynickiego Z. Herberta), a. uogólnionym (Do Matki Polki A. Mickiewicza), a. abstrakcyjnym (Oda do wolności J. Słowackiego, Literatura W. Broniewskiego). Bywa nim także element, jak na przykład trumienka, pogrzebacz z tomu wierszy S. Grochowiaka Menuet z pogrzebaczem. W niektórych gat. lit. adresat gra istotną rolę kompozycyjną. Tak jest między innymi w lit. dydaktycznej, na przykład w Kazaniach P. Skargi, w Emilu J. J. Rousseau; w liście poetyckim, na przykład Do Henryka Elzenberga w stulecie jego urodzin Z. Herberta; w gawędzie, na przykład Pamiątki Soplicy H. Rzewuskiego. Adresat liryczny - aktualny w wypowiedzi lirycznej jako "ty liryczne", przeważnie ujawniający się w formach zaimkowych 2 os. lp., rozkaźnikach, pytajnikach. Wyróżniamy tak zwany lirykę zwrotu do adresata, na przykład we fraszkach J. Kochanowskiego Na lipę, Na dom w Czarnolesie i w tak zwany monologu lirycznym Z. Herberta Tren Fortynbrasa. Adresat narracyjny - czytelnik, do którego zwraca się narrator, do którego usiłuje dotrzeć i oddziaływać poprzez konstrukcję świata przedstawionego, jak na przykład w powieści Ulisses Joycea, w opowiadaniu Sposób bycia K. Brandysa

Czym jest adresat dzieła literackiego znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Ars Antiqua:
Co znaczy najpierw XIV w. jako synonim ars nova; wyznacza moment w muzyce około 1160-1290, związany z działalnością szkoły Notre Dame; w a.a. nastąpił rozrost polifonii organowej, rytmiki i notacji modalnej i adresat dzieła literackiego.
Wyraz Apoftegmat:
Co znaczy powiedzenie, pouczająca przypowieść ( parabola), regularnie nawiązujące do przysłów; nazywany także facecją, anegdotą. Najstarszy zestaw a. pochodzi z I i II w. (Plutarch). Gatunek ten uprawiał adresat dzieła literackiego.
Wyraz Anakreontyk:
Co znaczy głoszący pochwałę radości życia i niezależności od dóbr materialnych, charakteryzujący się żartobliwym dystansem wobec zdarzeń poważnych, konwencjonalną grą miłosną, powtarzalnością motywów adresat dzieła literackiego.
Wyraz Abstrakcyjna Sztuka:
Co znaczy znaczeniu - sztuka świadomie eliminująca formy znane z rzeczywistości (nie naśladująca jej ani także nie odwołująca się do żadnych symboli) na rzecz oddziaływania na odbiorcę przez grę linii adresat dzieła literackiego.
Wyraz Atlant:
Co znaczy architektoniczna w formie stojącej, klęczącej albo siedzącej postaci mężczyzny (atlant, gigant, teleman) albo kobiety (kariatyda, kanefora), wspierającej głową, rękami, koszem albo dźwigającej na adresat dzieła literackiego.