Czy przydatne?

Słownik Ruch cząstki naładowanej w jednorodnym polu elektrycznym

Co oznacza RUCH CZĄSTKI NAŁADOWANEJ W JEDNORODNYM POLU ELEKTRYCZNYM: Ruch naładowanej cząstki (na przykład elektronu) wpadającej do jednorodnego pola elektrycznego z prędkością skierowaną prostopadle do linii tego pola jest taki sam, jak rzut poziomy w jednorodnym polu grawitacyjnym. Pod wpływem siły pola elektrycznego (F=q⋅E) cząstka odchyla się od pierwotnego kierunku ruchu o pewien kąt, którego rozmiar zależy wprost proporcjonalnie od napięcia pomiędzy okładkami kondensatora. Daje to sposobność sterowania wielkością tego odchylenia, co używane jest w telewizorach i oscyloskopach. Ruch elektronu wpadającego do pola elektrycznego wzdłuż linii tego pola jest taki, jak swobodny spadek ciała w polu grawitacyjnym. Elektron jest w tym polu przyspieszany do prędkości, której wartość zależy od napięcia U pomiędzy okładkami kondensatora: znaczy relacja ładunku elektronu do jego masy

Czym jest Ruch cząstki naładowanej w znaczenie w Słownik fizyka R .

Wyjaśnienie Ruch Harmoniczny Prosty:
Co to jest prosty jest ruchem drgającym. Ruch ten dzieje się pod wpływem siły zwróconej zawsze w stronę położenia równowagi i posiadającej wartość wprost proporcjonalną do wychylenia z położenia równowagi. Taką ruch cząstki naładowanej w jednorodnym polu elektrycznym.
Wyjaśnienie Ruch Jednostajny Prostoliniowy:
Co to jest wskazuje na prostoliniowy kształt toru i na niezmienność wektora prędkości: V=const. Znaczy to, Iż wektor prędkości w okresie takiego ruchu ma stały kierunek, zwrot i wartość. Zatem ruch musi odbywać ruch cząstki naładowanej w jednorodnym polu elektrycznym.
Wyjaśnienie Rezonans:
Co to jest zdarzenie zachodzące wtedy, gdy częstość siły wymuszającej ma wartość: Jeżeli warunek ten jest spełniony, to amplituda drgań wymuszonych przyjmuje max. wartość równą: Gdy nie występuje tłumienie ruch cząstki naładowanej w jednorodnym polu elektrycznym.
Wyjaśnienie Rozszczepienie Jądra Atomowego:
Co to jest jąder atomowych to reakcja, wskutek której z jednego ciężkiego jądra w konsekwencji zderzenia z neutronem powstają dwa mniejsze jądra o prawie takiej samej masie, które uzyskują ogromną prędkość i ruch cząstki naładowanej w jednorodnym polu elektrycznym.
Wyjaśnienie Ruch Jednostajnie Przyspieszony:
Co to jest przyspieszony to ruch, gdzie wartość, kierunek i zwrot wektora przyspieszenia są stałe: a=const. Stały kierunek i zwrot wektora przyspieszenia jest możliwy tylko w ruchu prostoliniowym. Wobec tego ruch cząstki naładowanej w jednorodnym polu elektrycznym.