Czy przydatne?

Słownik Ruch cząstki naładowanej w jednorodnym polu elektrycznym

Co oznacza RUCH CZĄSTKI NAŁADOWANEJ W JEDNORODNYM POLU ELEKTRYCZNYM: Ruch naładowanej cząstki (na przykład elektronu) wpadającej do jednorodnego pola elektrycznego z prędkością skierowaną prostopadle do linii tego pola jest taki sam, jak rzut poziomy w jednorodnym polu grawitacyjnym. Pod wpływem siły pola elektrycznego (F=q⋅E) cząstka odchyla się od pierwotnego kierunku ruchu o pewien kąt, którego rozmiar zależy wprost proporcjonalnie od napięcia pomiędzy okładkami kondensatora. Daje to sposobność sterowania wielkością tego odchylenia, co używane jest w telewizorach i oscyloskopach. Ruch elektronu wpadającego do pola elektrycznego wzdłuż linii tego pola jest taki, jak swobodny spadek ciała w polu grawitacyjnym. Elektron jest w tym polu przyspieszany do prędkości, której wartość zależy od napięcia U pomiędzy okładkami kondensatora: znaczy relacja ładunku elektronu do jego masy

Czym jest Ruch cząstki naładowanej w znaczenie w Słownik fizyka R .

Wyjaśnienie Ruch Obrotowy:
Co to jest ruch, gdzie wszystkie punkty bryły zataczają współśrodkowe okręgi wokół osi obrotu. Oś obrotu to linia, na której leżą punkty bryły pozostające w spoczynku w trakcie obrotu. W ruchu obrotowym ruch cząstki naładowanej w jednorodnym polu elektrycznym.
Wyjaśnienie Rozszczepienie Jądra Atomowego:
Co to jest jąder atomowych to reakcja, wskutek której z jednego ciężkiego jądra w konsekwencji zderzenia z neutronem powstają dwa mniejsze jądra o prawie takiej samej masie, które uzyskują ogromną prędkość i ruch cząstki naładowanej w jednorodnym polu elektrycznym.
Wyjaśnienie Rozpad Jądra I Odpowiadające Mu Promieniowanie:
Co to jest promieniotwórczy Rodzaj promieniowania jądrowego Rozpad beta – neutron w niestabilnym jądrze rozpada się na proton i elektron. Elektron zostaje wyrzucony poza jądro,a proton pozostaje w jądrze, co ruch cząstki naładowanej w jednorodnym polu elektrycznym.
Wyjaśnienie Równanie Einsteina:
Co to jest padającego na metal fotonu jest większa od pracy wyjścia, to elektron może dodatkowo uzyskać energię kinetyczną. Bilans energii fotonu oddziałującego z elektronem, kompletnie zgodny z doświadczeniem ruch cząstki naładowanej w jednorodnym polu elektrycznym.
Wyjaśnienie Ruch Harmoniczny Prosty:
Co to jest prosty jest ruchem drgającym. Ruch ten dzieje się pod wpływem siły zwróconej zawsze w stronę położenia równowagi i posiadającej wartość wprost proporcjonalną do wychylenia z położenia równowagi. Taką ruch cząstki naładowanej w jednorodnym polu elektrycznym.