Czy przydatne?

Słownik Ruch cząstki naładowanej w jednorodnym polu elektrycznym

Co oznacza RUCH CZĄSTKI NAŁADOWANEJ W JEDNORODNYM POLU ELEKTRYCZNYM: Ruch naładowanej cząstki (na przykład elektronu) wpadającej do jednorodnego pola elektrycznego z prędkością skierowaną prostopadle do linii tego pola jest taki sam, jak rzut poziomy w jednorodnym polu grawitacyjnym. Pod wpływem siły pola elektrycznego (F=q⋅E) cząstka odchyla się od pierwotnego kierunku ruchu o pewien kąt, którego rozmiar zależy wprost proporcjonalnie od napięcia pomiędzy okładkami kondensatora. Daje to sposobność sterowania wielkością tego odchylenia, co używane jest w telewizorach i oscyloskopach. Ruch elektronu wpadającego do pola elektrycznego wzdłuż linii tego pola jest taki, jak swobodny spadek ciała w polu grawitacyjnym. Elektron jest w tym polu przyspieszany do prędkości, której wartość zależy od napięcia U pomiędzy okładkami kondensatora: znaczy relacja ładunku elektronu do jego masy

Czym jest Ruch cząstki naładowanej w znaczenie w Słownik fizyka R .

Wyjaśnienie Równanie Einsteina:
Co to jest padającego na metal fotonu jest większa od pracy wyjścia, to elektron może dodatkowo uzyskać energię kinetyczną. Bilans energii fotonu oddziałującego z elektronem, kompletnie zgodny z doświadczeniem ruch cząstki naładowanej w jednorodnym polu elektrycznym.
Wyjaśnienie Równania Opisujące Drgania Wymuszone:
Co to jest drgania wymuszone Siła wymuszająca Zależność wychylenia ciała od czasu:x(t)=A⋅sin(ωt+ϕ). Zależność wartości siły od czasu:F(t)=F0⋅sinωt . Amplituda drgań wymuszonych: Gdy sinωt = 1, to F(t)=F0. F0 – ruch cząstki naładowanej w jednorodnym polu elektrycznym.
Wyjaśnienie Ruch Jednostajny Po Okręgu:
Co to jest W ruchu jednostajnym po okręgu wektor prędkości wymienia kierunek i zwrot ale jego wartość jest w każdej chwili taka sama i wynosi: gdzie r znaczy promień okręgu, a T moment ruch cząstki naładowanej w jednorodnym polu elektrycznym.
Wyjaśnienie Równanie Clapeyrona:
Co to jest ze sobą wskaźniki stanu dla n moli gazu doskonałego. To jest równanie stanu gazu, które ma postać: Przykład:Oblicz temperaturę 1 mola tlenu wiedząc, Iż znajduje się on pod ciśnieniem atmosferycznym ruch cząstki naładowanej w jednorodnym polu elektrycznym.
Wyjaśnienie Ruch Jednostajnie Opóźniony:
Co to jest jednostajnie opóźnionym prędkość w dowolnej chwili ruchu jest mniejsza niż prędkość początkowa. Zatem wartość Δv= v−v0 < 0. Znaczy to, Iż wektor opóźnienia w każdej chwili ma zwrot przeciwny do ruch cząstki naładowanej w jednorodnym polu elektrycznym.