Czy przydatne?

Pojęcie Ubezpieczony

Objaśnienie: Osoba fizyczna wymieniona imiennie w polisie, na rzecz której zawarto umowę

Inne zagadnienia z zakresu ubezpieczeń na literę U.