Czy przydatne?

Funduszy Ranking co to znaczy

Definicja RANKING FUNDUSZY: Dokument zawierający kolekcja stop zwrotu poszczególnych funduszy w danym okresie, rozpoczynając od funduszu o największej rentowności. Miejsce, które zajął dany fundusz w rankingu w poszczególnych okresach jest uśredniane, dzięki czemu tworzy się ogólny obraz funduszu na tle konkurencji. Rankingi funduszy publikowane są w codziennej prasie i na stronach internetowych

Czym jest Ranking funduszy znaczenie w Znaczenie definicji R .

Znaczenie Rachunek Udziałów:
Co oznacza Rachunek prowadzony poprzez zakład ubezpieczeń imiennie dla każdego ubezpieczonego ranking funduszy.
Znaczenie Rzecznik Ubezpieczonych:
Co oznacza Reprezentuje interesy ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia i członków funduszy emerytalnych i uczestników pracowniczych programów emerytalnych ranking funduszy.
Znaczenie Reinwestowanie Zysków:
Co oznacza Inwestowanie zysków uzyskanych z inwestycji ranking funduszy.
Znaczenie Ryzyko:
Co oznacza Sposobność wystąpienia jakiegoś zdarzenia ranking funduszy.
Znaczenie Rozwiązanie Umowy Ubezpieczenia:
Co oznacza Rozwiązanie umowy następuje w razie: wypowiedzenia, dokonania wykupu ubezpieczenia, nieopłacenia składki w terminie, zakończenia okresu ubezpieczenia, Zgonu ubezpieczonego ranking funduszy.