Czy przydatne?

Funduszy Ranking co to znaczy

Definicja RANKING FUNDUSZY: Dokument zawierający kolekcja stop zwrotu poszczególnych funduszy w danym okresie, rozpoczynając od funduszu o największej rentowności. Miejsce, które zajął dany fundusz w rankingu w poszczególnych okresach jest uśredniane, dzięki czemu tworzy się ogólny obraz funduszu na tle konkurencji. Rankingi funduszy publikowane są w codziennej prasie i na stronach internetowych

Czym jest Ranking funduszy znaczenie w Znaczenie definicji R .

Znaczenie Rachunek Udziałów:
Co oznacza Rachunek prowadzony poprzez zakład ubezpieczeń imiennie dla każdego ubezpieczonego ranking funduszy.
Znaczenie Reinwestowanie Zysków:
Co oznacza Inwestowanie zysków uzyskanych z inwestycji ranking funduszy.
Znaczenie Renta:
Co oznacza Świadczenie wypłacane poprzez Zakład Ubezpieczeń Socjalnych w sytuacji częściowej albo całkowitej niezdolności do pracy ranking funduszy.
Znaczenie Rynek Wolny:
Co oznacza Segment rynku giełdowego, na którym notowane są firmy nie spełniające warunków ustalonych dla rynku podstawowego i równoległego ranking funduszy.
Znaczenie Reinwestycja:
Co oznacza jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, w którym uprzednio Uczestnik dokonał odkupienia. Jeśli reinwestycja nastąpi w Ustalonym poprzez fundusz terminie (na przykład 90 dni dla funduszy ranking funduszy.