Czy przydatne?

Funduszy Ranking co to znaczy

Definicja RANKING FUNDUSZY: Dokument zawierający kolekcja stop zwrotu poszczególnych funduszy w danym okresie, rozpoczynając od funduszu o największej rentowności. Miejsce, które zajął dany fundusz w rankingu w poszczególnych okresach jest uśredniane, dzięki czemu tworzy się ogólny obraz funduszu na tle konkurencji. Rankingi funduszy publikowane są w codziennej prasie i na stronach internetowych

Czym jest Ranking funduszy znaczenie w Znaczenie definicji R .

Znaczenie Rynek Wolny:
Co oznacza Segment rynku giełdowego, na którym notowane są firmy nie spełniające warunków ustalonych dla rynku podstawowego i równoległego ranking funduszy.
Znaczenie Rejestr Jednostek Uczestnictwa:
Co oznacza ewidencja danych dotyczących Uczestników funduszy inwestycyjnych. Dla każdego Uczestnika otwierany jest odrębny rejestr, na którym zapisywane są wszystkie operacje, jak na przykład nabycie ranking funduszy.
Znaczenie Realna Stopa Zwrotu:
Co oznacza Dochody uzyskiwane z inwestycji zmniejszone o stopę inflacji ranking funduszy.
Znaczenie Rachunek Udziałów:
Co oznacza Rachunek prowadzony poprzez zakład ubezpieczeń imiennie dla każdego ubezpieczonego ranking funduszy.
Znaczenie Ryzyko:
Co oznacza Sposobność wystąpienia jakiegoś zdarzenia ranking funduszy.