Czy przydatne?

Ubezpieczenia Suma co to znaczy

Definicja SUMA UBEZPIECZENIA: Stawka, na którą ubezpieczono mienie, życie, zdrowie albo umiejętność do pracy ubezpieczonego

Czym jest Suma ubezpieczenia znaczenie w Znaczenie definicji S .


Znaczenie Stopa zwrotu
Co oznacza Wyrażony w % relacja rocznego zysku wypracowanego poprzez inwestycje do jej początkowego kosztu, to dochody uzyskiwane dzięki inwestycjom.
Znaczenie Statut funduszu
Co oznacza Dokument zawierający zestaw regulaminów dotyczących działalności funduszy. Ujmuje cel, zakres i element działalności funduszu.
Znaczenie Spółka publiczna
Co oznacza Firma, której akcje jednakże jednej serii zostały dopuszczone poprzez KPWiG do obrotu publicznego.
Znaczenie Stopa zastąpienia
Co oznacza Rozmiar uzyskanej emerytury w relacji do ostatniej pensji (liczona w procentach.
Znaczenie Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte
Co oznacza Fundusze wzorowane  na funduszach otwartych z tym, Iż istnieje sposobność ustalenia w Statucie warunków odkupienia jednostek uczestnictwa. Wyróżnikiem jest.