Czy przydatne?

Ubezpieczenia Suma co to znaczy

Definicja SUMA UBEZPIECZENIA: Stawka, na którą ubezpieczono mienie, życie, zdrowie albo umiejętność do pracy ubezpieczonego

Czym jest Suma ubezpieczenia znaczenie w Znaczenie definicji S .

Znaczenie Składka Podstawowa:
Co oznacza Składka płatna za ubezpieczenie fundamentalne suma ubezpieczenia.
Znaczenie System Kapitałowy:
Co oznacza Mechanizm, gdzie bezpieczne inwestowanie składek zapewnia ich pomnażanie suma ubezpieczenia.
Znaczenie System Kursu Jednolitego (Fixing):
Co oznacza transakcje na dany papier wartościowy wykonywane są po tej samej, określonej najpierw sesji, cenie (kursie). Fundamentem do wyznaczenia takiego kursu są zlecenia składane i przyjęte na daną sesję suma ubezpieczenia.
Znaczenie Statut Funduszu:
Co oznacza Dokument zawierający zestaw regulaminów dotyczących działalności funduszy. Ujmuje cel, zakres i element działalności funduszu suma ubezpieczenia.
Znaczenie Świadectwo Uczestnictwa:
Co oznacza powierzenia środków wysyłane do uczestnika po jego przystąpieniu do funduszu; zawiera: nazwę funduszu, nr rejestru uczestnika, kwotę powierzonych środków, datę wyceny, liczba nadanych jednostek suma ubezpieczenia.