Czy przydatne?

Broker co to znaczy

Definicja BROKER: Osoba fizyczna albo prawna, pośrednik współpracujący z towarzystwem ubezpieczeniowym opierając się na zleceń brokerskich (tak zwany listów brokerskich). Broker jest przedstawicielem wielu spółek ubezpieczeniowych. Fakt, Iż oferuje produkty różnych spółek, może pomóc wybrać idealną ofertę. Broker reprezentuje interesy klienta, zazwyczaj może podpisywać albo pośredniczyć w zawieraniu umów na znacząco wyższe stawki ubezpieczenia niż agent - reprezentant towarzystwa

Czym jest Broker znaczenie w Znaczenie definicji B .