Czy przydatne?

Pojęcie Broker

Objaśnienie: Osoba fizyczna lub prawna, pośrednik współpracujący z towarzystwem ubezpieczeniowym na podstawie zleceń brokerskich (tzw. listów brokerskich). Broker jest przedstawicielem wielu firm ubezpieczeniowych. Fakt, że oferuje produkty różnych firm, może pomóc wybrać najlepszą ofertę. Broker reprezentuje interesy klienta, zwykle może podpisywać lub pośredniczyć w zawieraniu umów na znacznie wyższe kwoty ubezpieczenia niż agent - reprezentant towarzystwa

Czym jest Broker znaczenie w Znaczenie definicji B .