Czy przydatne?

Emerytalny Wiek co to znaczy

Definicja WIEK EMERYTALNY: Wiek, gdzie ubezpieczony na życie i dożycie nabywa prawo do świadczenia z tytułu dożycia. Przyjmuje się, Iż wiek ten wynosi 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn, chyba, Iż ubezpieczony postanowi odmiennie

Czym jest Wiek emerytalny znaczenie w Znaczenie definicji W .

Znaczenie Wartość Rachunku Udziałów:
Co oznacza Wartość wszystkich udziałów jednostkowych zebranych na rachunku udziałów wiek emerytalny.
Znaczenie Wycena Funduszu:
Co oznacza Wartość funduszu określona na dany dzień wiek emerytalny.
Znaczenie Wartość Funduszu:
Co oznacza Suma wartości wszystkich aktywów danego funduszu wiek emerytalny.
Znaczenie Wpłata Bezpośrednia:
Co oznacza Uczestnika na jego rejestr dokonywana bezpośrednio na rachunek nabyć funduszu inwestycyjnego. Wpłaty dokonywane poprzez Uczestnika funduszu, traktowane są jako jednoczesne złożenie zlecenia nabycia wiek emerytalny.
Znaczenie Wartość Wykupu:
Co oznacza towarzystwo ubezpieczeniowe wykupuje ubezpieczenie od ubezpieczającego. To jest również stawka jaką klient otrzymuje, gdy zrezygnuje z ubezpieczenia. Z wykupu można skorzystać zazwyczaj nie przedtem wiek emerytalny.