Czy przydatne?

Definicja ALARM FAŁSZYWY W DOBREJ WIERZE

Co oznacza ALARM FAŁSZYWY W DOBREJ WIERZE: zgłaszający zjawisko zaobserwował objawy zagrożenia, na przykład: dymy, pary, zapachy, ale po przybyciu na miejsce zagrożenie samoistnie skończyło się bez możliwości stwierdzenia miejsca albo powody, nie stwarzało zagrożenia, na przykład para z urządzeń wentylacyjnych albo klimatyzacyjnych, dymy albo ognie technologiczne, wypalanie materiałów pod nadzorem w miejscach do tego celu przydzielonych, inne zdarzenia, które nie wymagały podjęcia działań ratowniczych

Czym jest ALARM FAŁSZYWY W DOBREJ WIERZE znaczenie w Słownik definicji A .