Czy przydatne?

Definicja Robocze Ciśnienie

Co oznacza CIŚNIENIE ROBOCZE: najwyższe ciśnienie, które może wystąpić w trakcie pracy urządzenia

Czym jest CIŚNIENIE ROBOCZE znaczenie w Słownik definicji C .

ZNACZENIE CZAS OPERACYJNY:
Co oznacza czas przewidziany na wykonanie poprzez straż pożarną zadania bojowego ciśnienie robocze.
ZNACZENIE CIŚNIENIE DYSPOZYCYJNE:
Co oznacza przewidziane do pokonania oporów przepływu wody w linii tłocznej pomiędzy motopompami ustawionymi szeregowo w systemie dostarczania wody na spore odległości poprzez przetłaczanie. Ciśnienie to wynosi ciśnienie robocze.
ZNACZENIE CZAS GASZENIA POŻARU:
Co oznacza czas, który upłynął od wejścia do akcji jednostek straży pożarnej do momentu przerwania podawania środka gaśniczego ciśnienie robocze.
ZNACZENIE CZAS LOKALIZACJI POŻARU:
Co oznacza czas, który upłynął od wejścia do akcji jednostek straży pożarnej do opanowania pożaru ciśnienie robocze.
ZNACZENIE CIECZ NIEBEZPIECZNA POŻAROWO:
Co oznacza ciecz o temp. zapłonu do 55°C ciśnienie robocze.