Co to jest Teizm

Oceń przydatność:

   

» wiara wjednego Boga, istotę nadprzyrodzoną, rozumną, osobową siłę transcendentną; stwórcę świata wpływającego na jego losy. Odmiana monoteizmu. Wg zwolenników t. Bóg stworzył świat, zapewnia jego trwanie, obdarza znaczeniem iwyznacza jego cel. Zob. też ateizm, deizm, panteizm.

Inne pojęcia o języku polskim na literę T

Język polski w szkole:

  • Gierymski Aleksander » malarz, młodszy brat Maksymiliana. Wiele podróżował po Europie (
  • Bryll Ernest » poeta, prozaik, dramatopisarz, krytyk, publicysta; kierownik lit
  • poemat heroikomiczny » parodia eposu bohaterskiego, której zasadniczy chwyt polega na

Co oznacza teizm?

Co to znaczy teizm.