Co to jest Teizm

Czy się przydało?

» wiara wjednego Boga, istotę nadprzyrodzoną, rozumną, osobową siłę transcendentną; stwórcę świata wpływającego na jego losy. Odmiana monoteizmu. Wg zwolenników t. Bóg stworzył świat, zapewnia jego trwanie, obdarza znaczeniem iwyznacza jego cel. Zob. też ateizm, deizm, panteizm.

Inne pojęcia o języku polskim na literę T

Język polski w szkole:

  • sarmatyzm » formacja kulturowa Rzeczypospolitej Obojga Narodów od końca XVI do
  • Horzyca Wilam » reżyser, aktor, tłumacz, publicysta, pedagog; rozpoczynał jako
  • nowomowa » kalka językowa ang. neologizmu "newspeak", który stworzył na potrzeby
  • tercyna » strofa trójwersowa, której środkowy wers rymuje się zpierwszym

Co oznacza teizm?

Co to znaczy teizm.