Co to jest Teizm

Oceń przydatność:

   

» wiara wjednego Boga, istotę nadprzyrodzoną, rozumną, osobową siłę transcendentną; stwórcę świata wpływającego na jego losy. Odmiana monoteizmu. Wg zwolenników t. Bóg stworzył świat, zapewnia jego trwanie, obdarza znaczeniem iwyznacza jego cel. Zob. też ateizm, deizm, panteizm.

Inne pojęcia o języku polskim na literę T

Język polski w szkole:

  • apologia » w piśm. rel.-prawniczym mowa wygłaszana lub napisana; obrona przed
  • Bergman Ingmar » szw. reżyser filmowy i teatralny, mistrz kina autorskiego, dramaturg
  • Grabowiecki Sebastian » poeta metafizycznego nurtu baroku; autor tomu Rymy duchowne (1590):
  • akwarela » 1) farba o spoiwie rozpuszczalnym w wodzie (np. guma arabska)

Co oznacza teizm?

Co to znaczy teizm.