Co to jest Teizm

Oceń przydatność:

   

» wiara wjednego Boga, istotę nadprzyrodzoną, rozumną, osobową siłę transcendentną; stwórcę świata wpływającego na jego losy. Odmiana monoteizmu. Wg zwolenników t. Bóg stworzył świat, zapewnia jego trwanie, obdarza znaczeniem iwyznacza jego cel. Zob. też ateizm, deizm, panteizm.

Inne pojęcia o języku polskim na literę T

Język polski w szkole:

  • passe-partout » 1) stała karta wstępu (rodzaj biletu) np. na koncerty, do kina; 2)
  • scenariusz » utwór lit. przystosowany do potrzeb imożliwości sztuki filmowej
  • Tołstoj Lew » ros. pisarz imyśliciel, moralista, uczestnik wojny krymskiej
  • geneza literacka » zespół uwarunkowań, które miały wpływ na rozwój lit. w ciągu wieków (
  • Baliński Stanisław » poeta, prozaik, tłumacz. Pracował w wielu placówkach dyplomatycznych

Co oznacza teizm?

Co to znaczy teizm.