Co to jest Teizm

Czy się przydało?

» wiara wjednego Boga, istotę nadprzyrodzoną, rozumną, osobową siłę transcendentną; stwórcę świata wpływającego na jego losy. Odmiana monoteizmu. Wg zwolenników t. Bóg stworzył świat, zapewnia jego trwanie, obdarza znaczeniem iwyznacza jego cel. Zob. też ateizm, deizm, panteizm.

Inne pojęcia o języku polskim na literę T

Język polski w szkole:

  • bohater pozytywny » postać lit. reprezentująca w utworze aprobowany przez narratora
  • Rymkiewicz Aleksander » poeta, członek wileńskiej grupy lit. Żagary. Pierwsze utwory
  • empireum » najwyższa sfera nieba w starożytnej i średniowiecznej kosmologii

Co oznacza teizm?

Co to znaczy teizm.