Czy przydatne?

Co to jest Karol Szymanowski

Co oznacza SZYMANOWSKI KAROL: znakomity kompozytor. Początkowo tworzy pod wpływem twórców zgrupy "Młodej Polski", wzorując się na F. Chopinie. Potem ulega wpływom muzyki neoromantycznej (Wariacje fortepianowe, Sonata fortepianowa, Preludium, II Symfonia, Pieśni miłosne Hafiza iopera Hagith). Na twórczość Sz. spory wpływ miały podróże w1914 r. do Włoch, Afryki i Paryża iLondynu, gdzie skierował uwagę na muzykę impresjonistyczną; powstały: Nokturn iTarantella, Pieśni księżniczki zbaśni, utwory fortepianowe Metopy iMaski i III Symfonia - Pieśń onocy, IKoncert skrzypcowy, opera Władca Roger. Najistotniejszy wpływ na twórczość Sz. miały kontakty nawiązane wczasie podróży artystycznych do Stanów Zjednoczonych, Londynu iParyża, po których powstały utwory oparte na folklorze ludowym, wtym pieśni Słopiewnie, 20 Mazurków, balet Harnasie iPieśni kurpiowskie. Do znanych utworów ocharakterze kościelnym należą: Stabat Mater, Veni Creator iLitanie do Marii Panny. Relacja Sz. do muzyki ludowej itradycji narod. dały mu znaczną pozycję wmuzyce europ

Czym jest Szymanowski Karol znaczenie w Słownik pisownia S .