Ostrołęka

Czy się przydało?

> , m. powiatowe w woj. mazowieckim, nad Narwią; 54,8 tys. mieszk.; siedziba pow. grodzkiego; różnorodny przem.; turystyka; prawa miejskie 1373; klęska wojsk polskich (J. Skrzyneckiedo) w bitwie z wojskami rosyjskimi (I.I. Dybicza).

Pozostałe pojęcia z geografii świata na literę O

Geografia świata:

  • RÎMNICU VÎLCEA » m. w pd. Rumunii, nad Alutą, w Karpatach Pd.; 108 tys. mieszk
  • ITURU » p, wyspa rosyjska, największa w grupie Wysp Kurylskich; 6,7 tys. km2
  • CANNOCK » m. w W. Brytanii (Anglia); 63 tys. mieszk.; przem. metalowy
  • GOŁDAP » m. powiatowe w woj. warmińsko-mazurskim, nad Gołdapą, w pobliżu jez

Gdzie leży OSTROŁĘKA? miejsce

Gdzie się znajduje OSTROŁĘKA.