Czy przydatne?

Słownik Pojęcie gazu doskonałego i równanie Clayperona

Co oznacza POJĘCIE GAZU DOSKONAŁEGO I RÓWNANIE CLAYPERONA: Stan fizyczny pewnej porcji gazu określają wskaźniki stanu gazu, którymi są: ciśnienie – p [Pa], temp. – T [K], i objętość – V [m3]

Czym jest Pojęcie gazu doskonałego i znaczenie w Słownik fizyka P .