Czy przydatne?

Słownik Indukcyjna Cewka

Co oznacza CEWKA INDUKCYJNA: Cewka indukcyjna to jest urządzenie wykonane z przewodnika, które umożliwia skupienie energii pola magnetycznego powstałego w konsekwencji przepływu prądu poprzez tę cewkę. Istnieją cewki o różnej geometrii, od której zależą ich właściwości. Jeżeli zmiana natężenia prądu płynącego w cewce o ΔI wywoła zmianę strumienia indukcji magnetycznej objętego poprzez cewkę o ΔΦB, to indukcyjność L tej cewki ma wartość: Jednostką indukcyjności jest henr [H]. Odpowiednikiem cewki jest solenoid (zwojnica), którym jest przewodnik zwinięty w sposób przedstawiony na rysunku W konsekwencji przepływu prądu poprzez solenoid powstaje w jego otoczeniu pole magnetyczne. Wprowadzenie do solenoidu rdzenia z materiału łatwo magnesującego się spowoduje wzmocnienie tego pola magnetycznego. Indukcyjność solenoidu o długości l, liczbie zwojów n i o polu powierzchni jednego zwoju S , wewnątrz którego jest rdzeń o względnej przenikalności magnetycznej μr , wynosi: a indukcja magnetyczna pola, które powstaje wtedy wewnątrz takiego solenoidu, wynosi: Gdy solenoid jest pusty, to μr = 1. Względna przenikalność magnetyczna rdzenia informuje o tym, ile razy indukcyjność cewki z rdzeniem jest większa od indukcyjności takiej samej cewki bez rdzenia: Gdy dodatkowo poprzez cewkę z rdzeniem i bez rdzenia płynie prąd o takim samym natężeniu, to

Czym jest Cewka indukcyjna znaczenie w Słownik fizyka C .