Czy przydatne?

Słownik Oporników Zastępczy Opór

Co oznacza OPÓR ZASTĘPCZY OPORNIKÓW: Każdy obiekt obwodu elektrycznego posiada swój opór. Sposób połączenia tych przedmiotów ma wpływ na opór całego układu. Oporniki połączone szeregowo przedstawione są na rysunku: Opór zastępczy oporników połączonych szeregowo jest równy sumie oporów poszczególnych oporników: RZ = R1 + R2 + R3 + ... + Rn Znaczy to, Iż kilka oporników połączonych szeregowo można zastąpić jednym opornikiem, którego wartość jest równa ich sumie. Oporniki połączone równolegle przedstawione są na rysunku: Odwrotność oporu zastępczego oporników połączonych równolegle jest równa sumie odwrotności oporów poszczególnych oporników

Czym jest Opór zastępczy oporników znaczenie w Słownik fizyka O .