Czy przydatne?

Składki Przypis co to znaczy

Definicja PRZYPIS SKŁADKI: Wysokość należnej składki

Czym jest Przypis składki znaczenie w Znaczenie definicji P .

Znaczenie Pośrednik Ubezpieczeniowy:
Co oznacza Agent ubezpieczeniowy albo broker przypis składki.
Znaczenie Papiery Dłużne:
Co oznacza obligacje, weksle, certyfikaty, bony skarbowe i pieniężne; papiery wartościowe stanowiące dowód zobowiązania finansowego (zwykle wypłacenia określonej sumy pieniędzy) między zaciągającym zobowiązanie przypis składki.
Znaczenie Przekazanie Składki:
Co oznacza Termin, gdzie zakład ubezpieczeń uważa składkę za zapłaconą przypis składki.
Znaczenie Prawo O Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi:
Co oznacza Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 z późn. zmianami przypis składki.
Znaczenie Prolongata:
Co oznacza Przedłużenie terminu płatności składki, gdzie obowiązuje ochrona ubezpieczeniowa przypis składki.