Czy przydatne?

Wyceny Dzień co to znaczy

Definicja DZIEŃ WYCENY: Każdy dzień, w którym odbyła się sesja giełdowa na Giełdzie Papierów Wartościowych Spółka akcyjna To dzień, w którym dokonuje się wyceny aktywów funduszu, określenia wartości aktywów netto, ceny nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa

Czym jest Dzień Wyceny znaczenie w Znaczenie definicji D .