Czy przydatne?

Definicja GODZINA PRZYJAZDU NA TEREN DZIAŁAŃ

Co oznacza GODZINA PRZYJAZDU NA TEREN DZIAŁAŃ: okres zatrzymania samochodu na terenie akcji w miejscu wskazanym poprzez dowódcę

Czym jest GODZINA PRZYJAZDU NA TEREN znaczenie w Słownik definicji G .

ZNACZENIE GŁÓWNE NATARCIE:
Co oznacza ześrodkowanie sił i środków w ustalonym czasie na terenie działań bojowych dla przeprowadzenia natarcia o maksymalnej intensywności gaszenia godzina przyjazdu na teren działań.
ZNACZENIE GŁĘBOKOŚĆ DZIAŁANIA GAŚNICZEGO:
Co oznacza pożaru, skrzydeł pożaru albo (i) tyłu pożaru linii stanowisk gaśniczych w głąb terenu powierzchni pożaru, ograniczona między innymi długością rzutu prądu środka gaśniczego. Efektywna głębokość godzina przyjazdu na teren działań.
ZNACZENIE GASZENIE POŻARU STATYCZNE:
Co oznacza podawanie środka gaśniczego ze stanowiska gaśniczego stojącego w miejscu albo z działka samochodu na postoju godzina przyjazdu na teren działań.
ZNACZENIE GEOMETRYCZNA WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA:
Co oznacza różnica poziomów pomiędzy punktem, do którego podaje się wodę a osią pompy godzina przyjazdu na teren działań.
ZNACZENIE GODZINA UGASZENIA POŻARU:
Co oznacza okres, gdzie w konsekwencji działania bojowego mechanizm spalania ustanie w stopniu nie zagrażającym ponownym rozpaleniem godzina przyjazdu na teren działań.