Czy przydatne?

Co to jest Nonsense Pure

Co oznacza PURE NONSENSE: odmiana dowcipu, gdzie właściwy sukces komiczny jest rezultatem zestawienia zaskakująco nielogicznych pojęć bądź obrazów. P.n. występuje w utworach groteskowych, użytkowany częstokroć w celach polemiczno-satyrycznych, szczególnego znaczenia nabrał w koncepcjach estetycznych surrealizmu. W lit. pol. p.n. występuje między innymi w utworach A. Słonimskiego W oparach absurdu i S. Mrożka Postępowiec

Czym jest pure nonsense znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Prus Bolesław, Właśc. Aleksander Głowacki:
Co znaczy Debiutował w 1864 jako korespondent w Kurierze Niedzielnym i humoreskami w Kurierze Świątecznym (1866). Od 1872 pod pseudonimem Bolesław Prus publikował Listy ze starego obozu w Opiekunie Domowym pure nonsense.
Wyraz Paremiografia:
Co znaczy leksykografii zajmująca się gromadzeniem, opracowywaniem iklasyfikowaniem przysłów. Wydano między innymi Księgę przysłów, przypowieści, wyrażeń przysłowiowych polskich S. Adelberga (1889-94), Nową pure nonsense.
Wyraz Postimpresjonizm:
Co znaczy artystycznych w sztuce (szczególnie franc.) pomiędzy 1883-86 a 1905, charakteryzujący się nowymi poszukiwaniami malarzy impresjonistów, odwrotem od impresjonizmu, na przykład P. Cezanne wzmocnił pure nonsense.
Wyraz Podanie:
Co znaczy obecna wtradycji ustnej albo pisanej, tematycznie związana zlegendarnymi (historycznymi) zdarzeniami (wojny, epidemie), wierzeniami (diabeł Boruta, skarbnik, czarownica, zbójnik Ondraszek), tematami pure nonsense.
Wyraz Picabia Francis:
Co znaczy jeden zgłównych artystów dadaizmu. W1915 wNowym Jorku z M. Duchampem założył dadaistyczne pismo 291 , które kontynuował wEuropie pismem 391 . Uczestniczył wakcjach dadaistycznych wZurychu iParyżu pure nonsense.