Czy przydatne?

Co to jest Halina Poświatowska

Co oznacza POŚWIATOWSKA HALINA: pisarka, od dzieciństwa nieuleczalnie chora na serce. Debiutowała tomem Hymn bałwochwalczy (1957), następne zbiory wierszy to Dzień dzisiejszy (1963), Oda do rąk (1964), Jeszcze jedno wspomnienie (1967). Lirykę P. cechuje odwaga w wyrażaniu uczuć, dziedzina miłosna, refleksja filoz. nad pasją istnienia, umieraniem, śmiercią, przełożone na język liryki osobiste doświadczenia (zgon męża po kilku miesiącach małżeństwa). Autorka autobiograficznej Opowieści dla przyjaciela (1966), napisanej w formie listu do niewidomego przyjaciela, uzupełniona fragmentami dziennika podróży do USA

Czym jest Poświatowska Halina znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Potocki Wacław:
Co znaczy baroku, prowadził żywot ziemiański. Twórczość P. wyraża osobiste radości i cierpienia w cyklu utworów Tydzień powstania świata, refleksje metafizyczne w Pieśniach pokutnych, problemy etyczne w cyklu poświatowska halina.
Wyraz Paremiografia:
Co znaczy leksykografii zajmująca się gromadzeniem, opracowywaniem iklasyfikowaniem przysłów. Wydano między innymi Księgę przysłów, przypowieści, wyrażeń przysłowiowych polskich S. Adelberga (1889-94), Nową poświatowska halina.
Wyraz Puszkin Aleksander:
Co znaczy pisarz, dramaturg, prozaik. Debiutował w 1814 r. jako członek ugrupowania lit. Arzamas, związany również z kręgiem pisarzy dekabrystów (wyraził to w wierszu W głębinie syberyjskich rud). Autor poświatowska halina.
Wyraz Periodyzacja Historyczno-Literacka:
Co znaczy umowna nazwa procesu historycznoliterackiego, chronologicznie opisującego następne epoki lit., ich podział wg różnych mierników iz różnego punktu widzenia; p. obejmuje fundamentalne definicje: epoka poświatowska halina.
Wyraz Pozzo Andrea:
Co znaczy architekt, jezuita, jeden z czołowych przedstawicieli barokowego malarstwa iluzjonistycznego; malował polichromie ścienne i plafonowe, między innymi w kościołach w Mondovi, Jezuitów w Wiedniu poświatowska halina.