Czy przydatne?

Co to jest Ideogram

Co oznacza IDEOGRAM: symbol wizualny, syntetycznie przedstawiony zapis idei, pomysłu, wyobrażenia; rysunek albo malowidło przekazujące istotę jakiegoś definicje

Czym jest ideogram znaczenie w Słownik pisownia I .

Wyraz Imiesłowy:
Co znaczy czasownika występujące wzdaniu jako ustalenie orzeczenia (i. przysłówkowe) albo jako ustalenie rzeczownika (i. przymiotnikowe); istnieją dwa i. przysłówkowe: współczesny idąc iuprzedni przyszedłszy ideogram.
Wyraz Idiom:
Co znaczy wyrażenie tworzące związek frazeol., czasem utartą metaforę, charakterystyczną dla danego jęz., na przykład wziąć nogi za pas, umywać ręce, zejść na psy, zbratać się zgłupotą, wybić sobie zgłowy ideogram.
Wyraz Indywidualizacja Języka:
Co znaczy nadawanie wypowiedziom postaci lit. cech świadczących oindywidualnej ekspresji jęz., sposób mówienia podkreślający cechy osobowe, charakterologiczne albo intelektualne, na przykład wWeselu S ideogram.
Wyraz Intuicjonizm:
Co znaczy poznania, którego artystą był H. Bergson głoszący pogląd, iż prawdziwe poznanie rzeczywistości dokonuje się nie za sprawą intelektu, ale intuicji rozumianej jako rodzaj instynktu. Wten sposób poznać ideogram.
Wyraz Irenizm:
Co znaczy chrześc. dążący do zgody pomiędzy wyznaniami za cenę wzajemnych ustępstw. Szukaniem porozumienia wduchu i. nacechowane były postawy humanistów, między innymi Erazma zRotterdamu, wPolsce K. Celtisa, K ideogram.