Czy przydatne?

Co to jest Adam Czerniawski

Co oznacza CZERNIAWSKI ADAM: pisarz i prozaik, krytyk lit., tłumacz; zamieszkały w W. Brytanii (od 1947); związany z emigracyjną ekipą poetycką "Kontynenty", dla której opracował antologię Ryby na piasku (1965); debiutował tomikiem wierszy Polowanie na jednorożca (1956), potem autor zbiorów poetyckich, między innymi Widok miasta Delf (1973), Akt (1976) i esejów Liryka i druk (1972), gdzie uderza swoboda operowania motywami muzycznymi i malarskimi i ujmowania świata w obrazach - malarstwo i literatura nakładają się na siebie w nadzwyczajny sposób. Ostatnie publikacje to Jesień (1989), Zapisy w berlińskim
piśmie "Archipelag", Listy w krakowskim "bruLionie" (1989), Krótkopis (1986-95) na wskroś osobisty, gdzie Cz. ze swobodą porusza się po horyzoncie spraw w najwyższym stopniu zasadniczych i najgłębiej prywatnych. Jako znakomity tłumacz, pisarz dwujęzyczny przełożył na angielski poezję C. Norwida, Treny Kochanowskiego, poezję i sztuki teatralne T.
Różewicza

Czym jest Czerniawski Adam znaczenie w Słownik pisownia C .


Wyraz części mowy
Co znaczy formy odmienne, na przykład rzeczowniki (szkoła, dziecko, tornister), przymiotniki (czerwony, niebieski, żółty), liczebniki (sześć, ósmy), czasowniki (pływać.
Wyraz Corelli Arcangelo
Co znaczy kompozytor i skrzypek wł., przedstawiciel szkoły skrzypiec okresu baroku. Jego styl odznaczał się prostotą i szlachetnością brzmienia, oszczędnością i brakiem.
Wyraz Collegium Maius
Co znaczy gotycki budynek, najstarsza zachowana część Akademii Krakowskiej, aktualnie znajdują się tu reprezentacyjne sale uczelni.
Wyraz comploratio
Co znaczy w antycznej liryce żałobnej żal po zgonu osoby bliskiej; w pol. literaturze odpowiednikiem komploracji są Treny J. Kochanowskiego.
Wyraz czasy
Co znaczy w nauce o jęz. kategoria fleks. czasownika, która lokalizuje czynność albo stan w relacji do momentu mówienia (tak zwany cz. bezwzględny) albo w relacji do cz.