Czy przydatne?

Co to jest Czasy

Co oznacza CZASY: w nauce o jęz. kategoria fleks. czasownika, która lokalizuje czynność albo stan w relacji do momentu mówienia (tak zwany cz. bezwzględny) albo w relacji do cz. odbywania się innej czynności (tak zwany cz. względny).W polszczyźnie występują trzy gramatyczne bezwzględne cz.: cz. teraźniejszy (z łaciny praesens) charakteryzuje czynności jednoczesne z momentem mówienia, na przykład Sportowcy biegają.; cz. przyszły (z łaciny futurum) to czas, który znaczy czynność późniejszą w relacji do chwili mówienia, na przykład Sportowcy będą biegać.; cz. przeszły (z łaciny praeteritum) znaczy akcję uprzednią w relacji do momentu mówienia, na przykład dziewczęta biegały. Cz. zaprzeszły (z łaciny plusquamperfectum), istniał w jęz. staropol.; dziś użytkowany w funkcji stylizacyjnej na przykład Śpiewała była w drodze do domu

Czym jest czasy znaczenie w Słownik pisownia C .


Wyraz Castiglione Baldassare
Co znaczy wł. poeta i dyplomata, autor ważnego dzieła lit. parenetycznej Dworzanin (1528). Ujęte w 4 księgach rozmowy dam, panów, księży i twórców tworzą ideał człowieka.
Wyraz cnoty
Co znaczy stanowią fundament życia moralnego człowieka. C. dzielimy na naturalne (kardynalne) i nadprzyrodzone (ewangeliczne). C. kardynalne, zakorzenione w naturze.
Wyraz Cortazar Julio
Co znaczy poeta argent., poprzez znaczącą część życia mieszkający we Francji; jeden z czołowych przedstawicieli nowatorskiej prozy latynoamer.; cechowała go nadzwyczajna.
Wyraz Confiteor
Co znaczy 1) manifest pol. modernizmu sformułowany w programowym artykule S. Przybyszewskiego i ogłoszony na łamach krakowskiego czasopisma Życie (1899); był wyraźną.
Wyraz cenzura
Co znaczy 1) kontrola publikacji, filmów, audycji radiowych, widowisk i tym podobne dokonywana poprzez organy państwowe oceniające je pod względem prawnym, moralnym.