Czy przydatne?

Co to jest Antonio Corazzi

Co oznacza CORAZZI ANTONIO: architekt wł., autor kilkudziesięciu obiektów użyteczności publicznej w Warszawie, w tym gmachu Teatru Wielkiego (1825-33), którego rozwiązania techniczne uwzględniały najnowsze wynalazki; do rozmachu i wspaniałości form starożytnych i renes. dodał skontrastowanie geometrii brył

Czym jest Corazzi Antonio znaczenie w Słownik pisownia C .


Wyraz cyzjojan, cisiojanus
Co znaczy kalendarzyk świąt kościelnych układany dla dobrego zapamiętania w wiersze łacińskie; uczony w szkołach od XIV do XVIII w.
Wyraz czystość językowa
Co znaczy 1) użycie prawidłowych form jęz. w dziedzinie odmiany, budowy słowotwórczej i składni; 2) unikanie zwrotów i wyrazów obcojęz., jeśli nie są szczególnie.
Wyraz Cage John
Co znaczy kompozytor amer.; zajmował się aleatoryzmem, podejmował eksperymenty dźwiękowe i rytmiczne wyznając zasadę: cokolwiek czynimy, jest muzyką . Jako pierwszy.
Wyraz Carpentier Alejo
Co znaczy kubański poeta, muzykolog, kompozytor i dyplomata; reprezentant realizmu magicznego. W powieściach tworzył cudowny świat odrębności latynoamerykańskiej, gdzie.
Wyraz comploratio
Co znaczy w antycznej liryce żałobnej żal po zgonu osoby bliskiej; w pol. literaturze odpowiednikiem komploracji są Treny J. Kochanowskiego.