Czy przydatne?

Co to jest Złożone Współrzędnie Zdanie

Co oznacza ZDANIE WSPÓŁRZĘDNIE ZŁOŻONE: złożona jest zdwóch wypowiedzeń składowych, które pozostają wstosunku współrzędnym, uzupełniają się wzajemnie, tworząc szereg. Mogą łączyć się bezpośrednio (bezspójnikowo) albo dzięki spójników ize względu na charakter tego relacji podzielone są na: łączne, na przykład: wteatrze jarzyły się żyrandole i paliły się reflektory; rozłączne, na przykład Urlop spędzimy wtym roku wdomu albo wyjedziemy wgóry; przeciwstawne, na przykład Na wycieczce szkolnej zmarzłem, lecz nie rozchorowałem się; wynikowe, na przykład Niebo się chmurzy, więc pewnie będzie padał deszcz; włączne, na przykład Zdałem bardzo dobrze egzamin, a więc otrzymałem się na studia

Czym jest zdanie współrzędnie złożone znaczenie w Słownik pisownia Z .

Wyraz Zabłocki Franciszek:
Co znaczy pisarz. Porzuciwszy działalność polit. itwórczość lit., przyjął święcenia kapłańskie iobjął probostwo (1788). Tłumaczył złac. ifranc., pisał wiersze okolicznościowe, ody, manifesty, bajki isielanki zdanie współrzędnie złożone.
Wyraz Zaleski Józef Bohdan:
Co znaczy debiutował tłumaczeniem ody Horacego i Dumą oWacławie (1819) w Dzienniku Wileńskim . Pisał utwory poetyckie ocharakterze elegijno-idyllicznym, na przykład Dumka hetmana Kosińskiego (1823), Dumka zdanie współrzędnie złożone.
Wyraz Zdanie Wielokrotnie Złożone:
Co znaczy najmniej trzech wypowiedzeń składowych, zrównoważników zdań albo konstrukcji mieszanych (in. wieloczłonowe); może być złożone współrzędnie albo podrzędnie. Współrzędnie - wypowiedzenia składowe zdanie współrzędnie złożone.
Wyraz Zemła Gustaw:
Co znaczy między innymi Pomnika Powstańców Śląskich wKatowicach, łączył rzeźbę ocharakterze klasycystycznym ze specyficznym monumentalnym drapowaniem kamiennych powierzchni, które przypominają mokre tkaniny zdanie współrzędnie złożone.
Wyraz Załuski Józef Andrzej:
Co znaczy bibliograf, edytor, pisarz, tłumacz imecenas edukacji, biskup, zesłaniec sybirski. Autor tłumaczeń literatury franc. iłac., zasady przekładu lit. sformułował wrozprawie Specimen historiae Polonae zdanie współrzędnie złożone.